Ga direct naar de inhoud.

Prijzen

Onderstaand een overzicht van onze prijzen. Klik op de producten voor meer informatie. 

€ 817,- all-in
€ 553,- all-in
€ 583,- all-in
€ 704,- all-in
€ 279,- all-in
€ 355,- all-in
€ 125,- all-in
€ 235,- all-in
Spelregels huis en hypotheek
 • Jij of je makelaar, hypotheekadviseur of bank, levert de koopovereenkomst en/of de hypotheekstukken op tijd bij ons aan, doch uiterlijk drie weken voor de beoogde datum van overdracht dan wel oversluiting. Als dit niet het geval is kan er niet eerder dan drie weken na ontvangst door ons van de benodigde stukken getekend worden.  De datum is ook afhankelijk van aflostermijnen gehanteerd door banken bij het aflossen van de hypotheek van eigenaar.
 • Wij bepalen zoveel mogelijk datum, tijdstip en locatie van ondertekening van de akte(n), daarbij kan het voorkomen dat er afgeweken moet worden van de in de koopovereenkomst bepaalde datum als er geen ruimte meer is in de agenda.
 • De opdracht voor overdracht en/of hypotheek wordt pas in behandeling genomen nadat wij de koopovereenkomst hebben ontvangen dan wel de opdracht van de bank. Eerder worden er geen werkzaamheden verricht.
 • Je maakt gebruik van e-mail zodat wij zoveel mogelijk op die manier met jou kunnen communiceren. Waar nodig zullen we je bellen. We willen daarom ook graag je mobiele nummer hebben. Bij het gebruik van een hotmail adres moet je zelf je spambox controleren. 
 • Uiterlijk twee weken voor de afgesproken datum van tekenen moet een kopie identiteitsbewijs door ons zijn ontvangen. Indien na schriftelijke aanmaning van ons er nog geen kopie ontvangen is en een tweede aanmaning, schriftelijk dan wel telefonisch, is nodig, worden hiervoor kosten gerekend a € 25,00 per persoon.
 • Op de dag van tekenen moet je hetzelfde legitimatiebewijs meenemen als in de akte staat vermeld. Een ander legitimatiebewijs wordt niet geaccepteerd.
 • Zowel verkoper als koper spreken en begrijpen de Nederlandse taal. Als een van beiden geen of onvoldoende Nederlands spreekt, dat ter beoordeling door de notaris, schakelen wij een tolk in. De kosten bedragen € 363,00. Hiervan kan niet worden afgeweken en er kan niet gekozen worden voor een eigen tolk.
 • De eigena(a)r(en) van de woning moet(en) in leven zijn of de erfgena(a)m(en) moeten een verklaring van erfrecht hebben.
 • Op de woning rust geen beslag. Is dit wel het geval dan wordt een bedrag van € 242,00 per door te halen beslag in rekening gebracht.
 • Verkoper(s) en/of koper(s) zijn niet failliet, niet onder bewind of curatele gesteld en meerderjarig. Is hiervan wel sprake dan wordt de koopovereenkomst niet in behandeling genomen.
 • De in de koopovereenkomst genoemde verkoper moet ook eigenaar zijn. Is een verkoper als gevolg van echtscheiding niet alleen eigenaar en is deze echtscheiding niet formeel juridisch geregeld, dan wordt de koopovereenkomst niet in behandeling genomen.
 • Beide verkopers moeten de koopovereenkomst hebben getekend. Wij werken niet met uitspraken van een rechter waarbij de medewerking van een van de verkopers is vervangen door de uitspraak van de rechter. 
 • De hypotheek moet bij een door de AFM erkende financiële instelling worden afgesloten.
 • Koper en/of verkoper mag geen overheid, gemeente, kerk, maatschap, VOF, naamloze vennootschap, besloten vennootschap,  stichting of vereniging zijn.
 • Je kunt niet afwijken van de door ons ontvangen koopovereenkomst. (D.w.z. dat wanneer in de koopovereenkomst staat opgenomen dat je alleen aankoopt je vervolgens niet kunt besluiten om samen aan te kopen.)
 • Het over te dragen registergoed maakt geen onderdeel uit van een bouwproject welke in behandeling is bij notariskantoor Westland Partners in Naaldwijk.
 • Er moeten geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, bijzondere bepalingen, voorkeursrechten of andere rechten gevestigd worden danwel dat de afstand doening hiervan geregeld moet worden. Afwijking hiervan is in overleg mogelijk.
 • Er wordt geen gedeeltelijk perceel overgedragen.
 • Is het dossier uiterlijk een week voor de datum van ondertekening niet compleet, omdat bijvoorbeeld van de koper de hypotheekstukken er nog niet zijn, zal de afspraak niet doorgaan. Zodra het dossier wel compleet is, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor ondertekening.
 • Uiterlijk twee weken voor de afgesproken datum van tekenen moeten alle adviseurs hun facturen bij ons hebben ingeleverd. Als wij facturen na deze termijn ontvangen, behouden wij ons het recht voor om deze nota niet op te nemen op je afrekening. Je zal deze dan zelf moeten betalen.
 • Indien drie werkdagen voor de afgesproken datum van ondertekening de afspraak op verzoek van koper en/of verkoper verzet wordt naar een andere datum, brengen wij kosten in rekening met een minimum van € 276,00 en een maximum van € 552,00.
Spelregels samenlevingsovereenkomsten en testamenten.
 • Je maakt gebruik van e-mail zodat wij zoveel mogelijk op die manier met jou kunnen communiceren. Waar nodig zullen we je bellen . We willen daarom ook graag je mobiele nummer hebben.
 • Je vult op deze website de vragenlijst in.
 • Nadat we jouw betaling hebben ontvangen, zenden we de akte(n) direct via e-mail naar je toe.
 • Wij nemen contact met je op om de akte door te nemen en een passeeraf-spraak in te plannen.
 • Je stuurt ons een kopie van je geldige legitimatiebewijs op.
 • We wijzen je er nadrukkelijk op dat je met een samenlevingsovereenkomst van Raak Notarissen alleen standaardsituaties kan regelen. Voor bijzondere situaties is deze overeenkomst niet geschikt. Bijvoorbeeld: 
  - Je betaalt mee aan het eigen huis van je partner of je betaalt extra voor het eigen huis dat van jullie samen is en je wilt regelen dat je dit geld later terugkrijgt.
  - Je betaalt voor het eigen huis van je partner en het huis van je partner wordt meer waard en je wilt regelen dat jij ook een deel krijgt van de hogere waarde van het huis.
  - Je wilt niet alleen afspraken maken over de verdeling van de kosten van jullie gezamenlijke huishouding, maar ook over de verdeling van het inkomen dat overblijft.
  - Jij en je partner hebben allebei spaargeld of andere bezittingen en je wilt afspraken maken over dit spaargeld voor als jullie uit elkaar gaan.
  - Je spaart of belegt voor je pensioen bij je werkgever en je wilt dit delen als jullie uit elkaar gaan of iets afspreken over partneralimentatie voor als jullie uit elkaar gaan.

  Wil je toch dit soort dingen regelen, neem dan contact met ons op.
 • We wijzen je er nadrukkelijk op dat je met een testament van Raak Notarissen alleen standaardsituaties kan regelen. Voor bijzondere situaties is dit testament niet geschikt. Bijvoorbeeld: 
  - Jij of je partner hebben kinderen uit een andere relatie
  - Je hebt een eigen bedrijf waarvoor je speciale dingen wil regelen
  - Je hebt veel geld of je hebt ruzie met één of meer van je kinderen
  - Je wilt niet dat je kinderen je erfenis al op hun 18e krijgen als jullie er allebei niet meer zijn 
  - Je wilt dat iemand anders dan je partner alles regelt na jouw overlijden.

  Wil je toch dit soort dingen regelen, neem dan contact met ons op.

 • Indien niet op eerste verzoek wordt voldaan aan het toesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een reminder noodzakelijk is, zijn wij helaas genoodzaakt daarvoor € 20,00 excl. BTW aan extra kosten in rekening te brengen.