Ga direct naar de inhoud.

€ 810,-* all-in
€ 605,-* all-in
€ 595,-* all-in
€ 728,-* all-in
Hoe kom ik met Raak Notarissen in contact?

Via het contactformulier kun je eenvoudig je gegevens achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Je kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen via info@raaknotarissen.nl of bellen op nummer 0174 25 81 00.

Wat zijn de openingstijden van Raak Notarissen?

Raak Notarissen is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09:00 - 17:00 uur. Telefonisch bereikbaar van 10:00-16:00 uur. 

Wat doet Raak Notarissen met mijn gegevens?

Raak Notarissen gebruikt de gegevens alleen om de aktes samen te stellen. Deze worden uiterst vertrouwelijk behandeld en uiteraard niet verstrekt aan derden, of gebruikt voor andere doeleinden.

Jouw gegevens worden ook niet op een andere server of in een andere omgeving opgeslagen en/of bewaard dan op de server van Raak Notarissen.

Is het veilig om aktes online te maken?

Ja. Jouw gegevens worden via een uiterst veilige verbinding naar Raak Notarissen 'verzonden'. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de veiligheid hiervan.

Wat is een politiek prominent persoon (PEP)?

Naast de verplichte identificatieplicht moeten wij vaststellen of jij een politiek prominent persoon (PEP) bent.

Wie is een politiek prominent persoon (PEP)?


Dit is een persoon die een van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed in Nederland of in het buitenland:
1. staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister, staatssecretaris;
2. parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
3. lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rech-terlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat behou-dens uitzonderlijke omstandigheden;
5. lid van rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
6. ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van strijdkrachten;
7. lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staats-bedrijf;
8. (plaatsvervangend) bestuurder en lid van raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Denk bij internationale organisatie aan: de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie.

Familielid van PEP


De volgende familieleden van een politiek prominent persoon worden ook als PEP aangemerkt:
1. de echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP
2. kind en echtgenoot van een kind (of soortgelijke partner) van de PEP
3. vader of moeder van de PEP

Nauwe zakelijke band met een PEP


Heb jij een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een politiek prominent persoon, dan word jij ook aangemerkt als een PEP.

Waarom nodig?


Politiek prominente personen bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. Als notaris zijn wij daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een politiek prominent persoon is. Als dat zo is, dan is er verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting voor de notaris komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Ik weet niet zeker of ik aan de voorwaarden van Raak notarissen voldoe, wat nu?

Aarzel niet, neem gerust contact met ons op. We gaan dan kijken of we je van dienst kunnen zijn.

Wat als de door mij gezochte akte niet tussen de producten staat?

Raak Notarissen biedt tegen een lage prijs akten aan die passen binnen het Raak-concept.

Bij het opstellen van akten die niet op onze website staan, moet maatwerk toegepast worden. Deze akten zijn juridisch ingewikkelder of de situatie is afwijkend van een gebruikelijke situatie. De akten passen dan niet binnen het Raak-concept en daarom bieden wij deze akten niet aan. 

Wel kunnen we je helpen bij het vinden van een passende oplossing om deze akten te laten opstellen. Neem hiervoor contact met ons op via info@raaknotarissen.nl of 0174 25 81 00.

Wanneer krijg ik mijn akte(n)?

Wij sturen je een concept van de akte van levering en/of hypotheek ongeveer drie dagen voor de datum waarop de akte getekend moet worden. 

Stuurt Raak Notarissen ook offertes?

Nee. Raak Notarissen verstuurt geen offertes maar werkt met vaste lage prijzen. Je kunt alle prijzen heel duidelijk terugvinden op onze website. 

Hoe werkt de betaling?

Drie dagen voor het passeren krijg je de nota van afrekening toegestuurd. Op de factuur staat aangegeven hoeveel en voor wanneer je moet betalen. 

Als er een prijsaanpassing is geweest na het door mij geven van een opdracht is geweest, welke prijs moet ik dan betalen?

De hoogte van de vergoeding voor de werkzaamheden van Raak Notarissen is gelijk aan zoals die was op het moment van het geven van de opdracht. 
Indien anderen, zoals bijvoorbeeld het Kadaster of de overheid, hun (belasting)tarief wijzigen, wordt het (belasting)tarief ten tijde van het tekenen van de akte(n) toegepast. 

Op welke dagen en tijden kan ik de akte ondertekenen?

De afspraak voor de ondertekening van de akte(n) wordt in overleg met jou gemaakt en zal plaatsvinden tijden onze openingstijden op ons kantoor in Naaldwijk. Voor de ondertekening van een akte van levering stellen wij op de afgesproken datum van ondertekening een tijdstip voor.

Wat gebeurt er als ik niet verschijn op de passeerafspraak?

Laat je niets weten en komt je niet langs op de afgesproken datum en tijdstip? Dan brengen wij het volledige bedrag in rekening. Wij hebben op dat moment immers bijna al het werk al gedaan. 

Is mijn akte rechtsgeldig als deze niet is ondertekend door een notaris?

Nee, de akte is niet rechtsgeldig als deze niet is ondertekend door de notaris.

Kan ik ook bij Raak Notarissen terecht voor een bespreking?

Nee, helaas. Het concept van Raak Notarissen is zodanig van opzet dat besprekingen daar niet binnen passen.

Als ik een aangepaste/bijzondere regeling wil in mijn akte, hoe werkt dat dan?

Binnen het concept van Raak Notarissen is een heleboel mogelijk, maar niet alles.

Wil je toch een aangepaste/bijzondere regeling op nemen? Neem dan contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen.

Mijn koopovereenkomst voldoet niet aan de voorwaarden van Raak Notarissen, wat nu?

Wij willen je ook dan goed van dienst zijn. Wij bieden je dan een alternatieve oplossing. 

Wanneer kan ik mijn afrekening voor de aankoop van mijn woning verwachten?

Op het moment dat wij alle financiële gegevens compleet hebben, sturen wij je de nota van afrekening per e-mail naar je toe. Dit is meestal drie werkdagen voor het ondertekenen van de akte. 

Helaas gebeurt het regelmatig dat we de gegevens van anderen pas een enkele werkdag voor de datum van ondertekening van de akte ontvangen. We kunnen dan ook niet eerder de nota van afrekening opmaken en toezenden.

Ik moet bijbetalen, volgens de nota van afrekening. Wat nu?

Indien je volgens de nota van afrekening moet bij betalen moet je ervoor zorgen dat het te betalen bedrag op onze rekening is bijgeschreven vóór de dag van het tekenen van de akte. Het rekeningnummer waarop je het geld kan storten staat vermeld op de afrekening. Je moet bij je storting je dossiernummer vermelden. Dit nummer kan je terug vinden in de correspondentie.

Beoordeling door klanten: 8.3/10
213 beoordelingen