Ga direct naar de inhoud.

Oprichting BV

Wat is het?

Een akte van oprichting is een akte waarmee een BV wordt opgericht.

In deze akte zijn ook de statuten (de spelregels) van de BV opgenomen.  Alleen een notaris mag een akte van oprichting opmaken.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jullie worden doorberekend. 

Waarom richt ik een BV op?
 • Met een BV kun je voorkomen dat bij een faillissement van je onderneming, jijzelf ook failliet gaat. De BV is aansprakelijk voor de schulden die uit de onderneming voortvloeien. Je kunt in principe niet meer geld verliezen dan het bedrag waarvoor je deelneemt in de BV Wel is het zo, dat indien in een procedure onbehoorlijk bestuur wordt vastgesteld, je persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden;
 • Met een BV heb je de mogelijkheid om fiscaal te plannen, in tegenstelling tot de eenmanszaak en vof. Hier zijn inkomsten direct belast in de inkomstenbelasting met de daarbij behorende tarieven;
 • Met een BV heb je de mogelijkheid om je geld bijvoorbeeld eerst te herinvesteren voordat je dit uitkeert als dividend;
 • Met een BV bereik je een professionele uitstraling. Veel afnemers doen liever zaken met een BV, dit onder andere vanwege de grondige oprichtingsprocedure.
Wat staat er in de akte van oprichting?
 • Bij de akte van oprichting wordt de naam van de BV en de plaats van vestiging vastgesteld;
 • In de akte wordt de doelstelling van de BV beschreven;
 • De bestuurder van de BV wordt benoemd en aan hem worden bevoegdheden toegekend;
 • De aandelen in de BV worden aan de oprichter uitgegeven;
 • Het boekjaar en het einde van het eerste boekjaar van de BV worden vastgesteld;
 • De statuten (“spelregels”) voor de BV worden vastgesteld, met daarin onder andere een regeling die geldt als er meer aandeelhouders zouden zijn en één van de aandeelhouders wenst de aandelen te verkopen.
Moet ik geld storten als ik een BV opricht?

Het geplaatste kapitaal zal vermeld worden in het slot van de oprichtingsakte en dient binnen 1 maand na de oprichting van de vennootschap, te zijn gestort op de bankrekening op naam van de vennootschap. De storting moet daadwerkelijk door de aandeelhouder worden gedaan.

Een bankrekening op naam van de vennootschap kan meestal worden geopend met een uittreksel uit het handelsregister en een afschrift van de akte van oprichting.

Beide stukken ontvang je van ons na de oprichting van de vennootschap.

Krijg ik een aandeelhoudersregister na de oprichting?

In het slot van de akte van oprichting wordt vermeld hoeveel aandelen er worden gehouden door de aandeelhouder van de vennootschap. Dit wordt tevens opgenomen in het aandeelhoudersregister.

Het aandeelhoudersregister ontvang je na de oprichting van de vennootschap.

Het register dient door het bestuur te worden bijgehouden.

Kan ik een BV per volmacht oprichten?

Nee dat kan niet.

Wie zorgt er voor de inschrijving van de opgerichte BV bij de Kamer van Koophandel?

Na het tekenen van de oprichtingsakte worden ook de Kamer van Koophandel-formulieren voor de inschrijving van de bestuurder en de inschrijving van de vennootschap getekend.

Wij sturen deze formulieren vervolgens naar de Kamer van Koophandel, waar ze verwerkt zullen worden.

Na de verwerking ontvangen wij een uittreksel van de Kamer van Koophandel en zullen deze naar jou doorsturen.

De Kamer van Koophandel zal vervolgens rechtsreeks een factuur aan de opgerichte vennootschap sturen inzake de eenmalige inschrijvingskosten ad €50,-.

 • Slechts € 305,- all-in 
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren

Maak je akte