Ga direct naar de inhoud.

Oprichting holdingstructuur (moeder-dochter)

Wat is het?

Je hebt vast weleens gehoord van de stelling ‘één bv is geen bv’. Daarmee wordt gedoeld op de holdingstructuur. Dit is een structuur van twee of meerdere vennootschappen (bv’s), waarbij een van de belangrijkste doelstellingen is het spreiden van risico’s.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jullie worden doorberekend. 

Hoe ziet een holdingstructuur eruit?

De dga houdt de aandelen in de holding (moeder) en de holding op haar beurt de aandelen in de werk-bv (dochter). De eigenlijke onderneming – daar waar de activiteiten plaatsvinden – bevindt zich in de werk-bv. De winsten van de werk-bv worden ondergebracht in de holding en op die manier redelijk veiliggesteld.

Waarom zet ik een holdingstructuur op?

Onderneem je vanuit één bv, dan zijn hier alle bedrijfsactiviteiten in ondergebracht, dus ook het eventuele bedrijfspand, uw pensioen in eigen beheer, uw onderneming (werkactiviteiten) en overtollige liquiditeiten. Dat biedt overzicht, maar in tijden van financiële tegenslag kunnen schuldeisers zich wel verhalen op het hele vermogen van de bv.

In een holdingstructuur worden waardevolle activa, zoals het bedrijfspand, pensioen, etc, vaak ondergebracht in de holding (moeder) en risicovolle activiteiten in de  werk-bv (dochter). De winsten van de werk-bv worden ondergebracht in de holding en op die manier redelijk veiliggesteld.

Dankzij deelnemingsvrijstelling geen dubbele belasting?

In een holdingstructuur is het – met dank aan de deelnemingsvrijstelling – mogelijk om zonder fiscale gevolgen de winst van de werk-bv (dochter) over te hevelen naar de holding (moeder). Winst die al eerder belast is bij de dochtermaatschappij, oftewel de deelneming, wordt niet ook nog belast bij de moedermaatschappij (holding).

Fiscale eenheid?

Op verzoek kan je holding (moeder) samen met de werk-bv (dochter) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden zij dan als één belastingplichtige gezien. Een fiscale eenheid heeft zowel voor- als nadelen.

Zo kunnen verliezen en winsten onderling worden verrekend en kan er zonder fiscale gevolgen tussen de bv’s ‘geschoven’ worden met activa. Reorganisatie is onder voorwaarden binnen de fiscale eenheid zonder belastingheffing mogelijk en er is geen winstneming op intercompany-transacties.

Naast voordelen is er ook een aantal belangrijke nadelen. Er kan bijvoorbeeld maar eenmaal geprofiteerd worden van het 20%-vennootschapsbelastingtarief over de eerste € 200.000 belastbare winst. Over het meerdere is 25% belasting verschuldigd. Zijn er binnen de fiscale eenheid meerdere bv’s met een winst boven de € 200.000, dan kan dus maar één keer gebruik worden gemaakt van het 20%-tarief.

Moet ik geld storten als ik de beide BV’s opricht?

Het geplaatste kapitaal zal vermeld worden in het slot van de beide oprichtingsakten en dient binnen 1 maand na de oprichting van de beide vennootschappen te zijn gestort op de bankrekening op naam van de desbetreffende vennootschap. De stortingen moet daadwerkelijk door de aandeelhouder worden gedaan.

De bankrekeningen op naam van de vennootschappen kunnen meestal worden geopend met de uittreksels uit het handelsregister en de afschriften van de akten van oprichting.

Beide stukken ontvang je van ons na de oprichting van de vennootschappen.

Krijg ik aandeelhoudersregisters na de oprichting?

In het slot van de beide akten van oprichting wordt vermeld hoeveel aandelen er worden gehouden door de aandeelhouder van de betreffende vennootschap. Dit wordt tevens opgenomen in het desbetreffende aandeelhoudersregister.

De aandeelhoudersregisters ontvang je na de oprichting van de vennootschappen. De registers dienen door het bestuur te worden bijgehouden.

Wie zorgt er voor de inschrijving van de opgerichte BV's bij de Kamer van Koophandel?

Na het tekenen van de beide oprichtingsakten worden ook de Kamer van Koophandel-formulieren voor de inschrijving van de bestuurder en de inschrijving van de vennootschappen getekend.

Wij sturen deze formulieren vervolgens naar de Kamer van Koophandel, waar ze verwerkt zullen worden.

Na de verwerking ontvangen wij twee uittreksels van de Kamer van Koophandel en zullen deze naar jou doorsturen.

 De Kamer van Koophandel zal vervolgens rechtsreeks aan elk van de opgerichte vennootschappen een factuur ad €50,- sturen inzake de eenmalige inschrijvingskosten.

  • Slechts € 610,- all-in 
  • Eenvoudig geregeld
  • Gratis parkeren

Maak je akte