Ga direct naar de inhoud.

Oprichting Spaargeld BV

Wat is het?

Een akte van oprichting is een akte waarmee een BV wordt opgericht.

In deze akte zijn ook de statuten (de spelregels) van de BV opgenomen.  Alleen een notaris mag een akte van oprichting opmaken.

Een Spaargeld BV is een BV die speciaal is opgericht om vermogen van Box 3 om te zetten naar Box 2 ter vermijding van de jaarlijkse Vermogensrendementsheffing.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jullie worden doorberekend. 

Wat is het voordeel van een Spaargeld BV?

Het voordeel van een Spaargeld BV is dat niet het gehele vermogen, maar slechts het werkelijke rendement is belast. Door de historisch lage rente zorgt box 3 dat spaarders meer belasting moeten betalen dan dat ze rente over hun vermogen ontvangen. Een spaarder betaalde voor 2017 1.2% belasting over zijn gehele vermogen. Sinds 1 januari 2017 is het vermogen progressief belast, boven de €75.000 is dit zelfs effectief 1,38%. Dit terwijl de rente op de je bankrekening momenteel 0.5% bedraagt. Je hebt dus een vermogenskrimp van 0,5-0,88% per jaar (boven de €975.000 wordt dit zelfs meer).

Met een Spaargeld BV zal je alleen over het werkelijke rendement op je spaargeld en beleggingen belasting moeten betalen (Vennootschapsbelasting). De vennootschapsbelasting is 20% voor een winst van €200.000 of minder en 25% voor winsten boven dit bedrag.

Bij winstuitkeringen van de Spaargeld BV naar de aandeelhouder, is er dividend- en box 2 belasting verschuldigd (effectieve belastingdruk 40%).

Is de Spaargeld BV fiscaal geaccepteerd?

Ja, de Spaargeld BV is een geaccepteerde mogelijkheid van belastingbesparing.

Bij hoeveel vermogen wordt een Spaargeld BV interessant?

Een nieuw opgerichte Spaargeld BV is interessant vanaf een vermogen boven de vrijstelling in Box 3 van tenminste € 200.000,-. Dat heeft te maken enerzijds met de kosten voor oprichting en administratie en anderzijds met het feit dat vanaf 2017 vermogens lager dan 200.000,- minder worden belast in Box 3. Indien u al een BV hebt maakt het eigenlijk niet uit.

Is er een bepaalde einddatum aan mijn Spaargeld BV?

Nee, de Spaargeld BV heeft geen einddatum.

Hoe zit het met het DGA-salaris in een Spaargeld BV?

Ook voor eigenaren van een Spaargeld BV geldt de gebruikelijkloonregeling. Echter, indien het minimaal in aanmerking te nemen DGA-salaris op grond van de gebruikelijkloonregeling niet hoger zou zijn dan €5000, geldt de regeling niet. Dan is het niet nodig om een gebruikelijke loon uit te keren. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om onevenredig zware administratieve lasten voor DGA’s te voorkomen.

Wie zorgt er voor de inschrijving van de opgerichte Spaargeld BV bij de Kamer van Koophandel?

Na het tekenen van de oprichtingsakte worden ook de Kamer van Koophandel-formulieren voor de inschrijving van de bestuurder en de inschrijving van de vennootschap getekend.
Wij sturen deze formulieren vervolgens naar de Kamer van Koophandel, waar ze verwerkt zullen worden.

Na de verwerking ontvangen wij een uittreksel van de Kamer van Koophandel en zullen deze naar jou doorsturen.

De Kamer van Koophandel zal vervolgens rechtsreeks een factuur aan de opgerichte vennootschap sturen inzake de eenmalige inschrijvingskosten ad €50,-.

  • Slechts € 305,- all-in 
  • Eenvoudig geregeld
  • Gratis parkeren

Maak je akte