Ga direct naar de inhoud.

Samenlevingscontract online afsluiten

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin je samen met je partner afspraken vastlegt die jij en je partner hebben gemaakt over onder andere financiën en de inboedel. Ook kun je erin opnemen wat er moet gebeuren wanneer de samenwoning eindigt. Daarnaast kun je met een samenlevingscontract fiscale voordelen behalen.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jullie worden doorberekend. 

Waarom een samenlevingscontract afsluiten?
 • Als jullie bij de gemeente op hetzelfde adres staan ingeschreven en jullie hebben een bij de notaris getekend samenlevingscontract, worden jullie fiscaal partner van elkaar. Hierdoor kun je bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting betalen doordat je de hypotheekrente bij je jaarlijkse belastingaangifte zo gunstig mogelijk kunt verdelen over ieders aangifte.
 • Een bij een notaris afgesloten samenlevingscontract is meestal nodig om ervoor te zorgen dat je partner na jouw overlijden het opgebouwde nabestaandenpensioen ontvangt.
 • Als je bij een overlijden van jou of je partner zes maanden bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven staat, en een bij de notaris vastgelegd samenlevingscontract hebt, betaal je veel minder erfbelasting. Zonder samenlevingscontract moet je eerst vijf jaar samenwonen voordat je een gelijke fiscale regeling bij overlijden kunt krijgen.
 • Als jullie één of meer kinderen hebben, is een bij een notaris afgesloten samenlevingscontract nodig om te bereiken dat een kind, na een overlijden van één van jullie, zijn wettelijk erfdeel (legitieme portie) niet kan opeisen. Jullie moeten dan ook wel testamenten maken.
 • Als je een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering hebt, bereik je met de samenlevingsovereenkomst dat de uitkering van die verzekering bij een overlijden niet belast is met erfbelasting. De polis moet dan wel over en weer op elkaars leven zijn afgesloten. Of de polis goed is afgesloten, kun je navragen bij je adviseur.
Wat staat er in ons samenlevingscontract?
 • Jullie leggen in een samenlevingscontract vast hoe jullie de kosten van jullie gezamenlijke huishouding verdelen.
 • Jullie bepalen hoe wordt omgegaan met de gemeenschappelijke (en/of-)rekening.
 • Jullie regelen wat er moet gebeuren met jullie gemeenschappelijke spullen, indien één van jullie overlijdt.
 • Jullie leggen vast wat er met de gezamenlijke spullen moet gebeuren als jullie besluiten jullie relatie te beëindigen.
 • Jullie wijzen elkaar aan voor het nabestaandenpensioen.
 • Er wordt door jullie een regeling voor jullie levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering gemaakt, die ervoor zorgt dat bij een juist opgestelde polis de uitkering na een overlijden vrij van erfbelasting zal zijn.
Waarom ook testamenten maken als wij kinderen hebben?

Als jullie één of meer kinderen hebben, is voor een goede regeling bij een overlijden van één van jullie, alleen een samenlevingscontract niet genoeg. Alleen door zowel testamenten als een samenlevingscontract te maken, kan bereikt worden dat een kind zijn wettelijke erfdeel (legitieme portie) niet kan opeisen.

Door ook testamenten te maken, wordt bovendien de afwikkeling van de nalatenschap eenvoudiger en heeft de langstlevende meer rechten, bijvoorbeeld op de eigendom van alle spullen van de nalatenschap.

Een samenlevingscontract met testamenten laten opstellen.

 • Slechts € 279,- all-in 
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren

Maak je akte

Beoordeling door klanten: 8.3/10
192 beoordelingen