Ga direct naar de inhoud.

Samenlevingscontract en testamenten opstellen

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin je samen met je partner afspraken vastlegt die jij en je partner hebben gemaakt over onder andere, financiën en de inboedel. Ook kun je erin opnemen wat er moet gebeuren wanneer de samenwoning eindigt. Daarnaast kun je met een samenlevingscontract fiscale voordelen behalen.

Wat is een testament?

Een testament is een akte waarin staat wat jij wil dat er gebeurt met je geld, huis en andere spullen als je bent overleden. Ook bepaal je met je testament wie jouw eventuele schulden erft. Een regeling over wie de nalatenschap afwikkelt en wie er voor de kinderen zorgt, staat ook in je testament. Daarnaast kun je met een testament, evenals met een samenlevingscontract, fiscaal voordeel behalen.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jullie worden doorberekend. 

Waarom een samenlevingscontract afsluiten?
 • Als jullie bij de gemeente op hetzelfde adres staan ingeschreven en jullie hebben een bij de notaris getekend samenlevingscontract, worden jullie fiscaal partner van elkaar. Hierdoor kun je bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting betalen doordat je de hypotheekrente bij je jaarlijkse belastingaangifte zo gunstig mogelijk kunt verdelen over ieders aangifte.
 • Een bij een notaris afgesloten samenlevingscontract is meestal nodig om ervoor te zorgen dat je partner na jouw overlijden het opgebouwde nabestaandenpensioen ontvangt.
 • Als je bij een overlijden van jou of je partner zes maanden bij de gemeente op hetzelfde adres ingeschreven staat, en een bij de notaris vastgelegd samenlevingscontract hebt, betaal je veel minder erfbelasting. Zonder samenlevingscontract moet je eerst vijf jaar samenwonen voordat je een gelijke fiscale regeling bij overlijden kunt krijgen.
 • Als jullie één of meer kinderen hebben, is een bij een notaris afgesloten samenlevingscontract nodig om te bereiken dat een kind, na een overlijden van één van jullie, zijn wettelijk erfdeel (legitieme portie) niet kan opeisen. Jullie moeten dan ook wel testamenten maken.
 • Als je een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering hebt, bereik je met de samenlevingsovereenkomst dat de uitkering van die verzekering bij een overlijden niet belast is met erfbelasting. De polis moet dan wel over en weer op elkaars leven zijn afgesloten. Of de polis goed is afgesloten, kun je navragen bij je adviseur.
Wat staat er in ons samenlevingscontract?
 • Jullie leggen in een samenlevingscontract vast hoe jullie de kosten van jullie gezamenlijke huishouding verdelen.
 • Jullie bepalen hoe wordt omgegaan met de gemeenschappelijke (en/of-)rekening.
 • Jullie regelen wat er moet gebeuren met jullie gemeenschappelijke spullen, indien één van jullie overlijdt.
 • Jullie leggen vast wat er met de gezamenlijke spullen moet gebeuren als jullie besluiten jullie relatie te beëindigen.
 • Jullie wijzen elkaar aan voor het nabestaandenpensioen.
 • Er wordt door jullie een regeling voor jullie levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering gemaakt, die ervoor zorgt dat bij een juist opgestelde polis de uitkering na een overlijden vrij van erfbelasting zal zijn.
Waarom een testament laten opstellen?
 • In een testament maak je een regeling die afwijkt van de wet. Als je ongehuwd komt te overlijden en je hebt kinderen, zullen alleen de kinderen erfgenaam zijn (en dus niet je partner.) Je partner zal zonder testament niet van je erven. Om je partner wel te laten erven, heb je dus een testament nodig.
 • Door een langstlevenderegeling te maken, kun je fiscaal voordeel behalen. Ook kun je bereiken dat de eigen bijdrage voor de zorg voor de langstlevende lager wordt.
 • In je testament maak je een voogdijregeling voor de kinderen: wie zorgt er voor de minderjarige kinderen als jullie beiden er niet meer zijn? De voogdij kun je ook zelf bij de rechtbank regelen, maar dan moet je dat voor ieder kind steeds apart regelen.
 • Om te voorkomen dat bij een ongeluk waarbij jullie allebei komen te overlijden en zonder dat jullie kinderen achterlaten, alles naar alleen één familie van jullie beiden gaat (en de andere familie dus niets erft).
 • Door een testament te maken, kun je bereiken dat een kind zijn wettelijke erfdeel (legitieme portie) niet kan opeisen bij de langstlevende. Je moet dan ook wel een samenlevingscontract afsluiten.
 • In je testament leg je vast wie als executeur je nalatenschap afwikkelt.
 • Als je niet wilt dat jouw erfenis, ook naar de (ex-)partner van jouw kind gaat, moet je dat vastleggen in je testament.
Wat staat er in mijn testament?
 • In het testament leggen jullie vast dat de langstlevende de enige eigenaar wordt van alle spullen.
 • Als jullie kinderen hebben, bepaal je dat de kinderen hun wettelijk erfdeel (legitieme portie) niet kunnen opeisen zolang de langstlevende leeft.
 • Jouw partner krijgt als executeur extra bevoegdheden om de nalatenschap af te wikkelen.
 • Alles wat de erfgenamen ontvangen, is alleen van hen. Bij een echtscheiding van een erfgenaam, hoeft deze de ontvangen erfenis dus niet te delen.
 • Voor de situatie dat jullie beiden komen te overlijden, benoemen jullie een voogd over de minderjarige kinderen.
 • In de testamenten worden fiscale regelingen opgenomen, waardoor er mogelijk minder erfbelasting betaald hoeft te worden en/of de eigen bijdrage door de langstlevende voor zorgkosten lager kan zijn.
 • Als jullie allebei komen te overlijden, zonder dat jullie kinderen achterlaten, zal jullie erfenis toekomen aan jullie beide families. Iedere familie komt de helft toe.
Waarom ook testamenten maken als wij kinderen hebben?

Als jullie één of meer kinderen hebben, is voor een goede regeling bij een overlijden van één van jullie, alleen een samenlevingscontract niet genoeg. Alleen door zowel testamenten als een samenlevingscontract te maken, kan bereikt worden dat een kind zijn wettelijke erfdeel (legitieme portie) niet kan opeisen.

Door ook testamenten te maken, wordt bovendien de afwikkeling van de nalatenschap eenvoudiger en heeft de langstlevende meer rechten, bijvoorbeeld op de eigendom van alle spullen van de nalatenschap.

Een samenlevingscontract met testamenten laten opstellen.

Moeten wij een nieuw testament opstellen als we gaan trouwen?

Als jullie met elkaar gaan trouwen, hoeven jullie om die reden geen nieuw testament te maken. De testamenten worden zo opgesteld, dat deze ook zullen gelden als jullie trouwen.

Waarom moet mijn partner ook een testament opstellen?

Het is bij wet verboden dat twee personen één testament maken. Iedereen moet dus zijn eigen testament opstellen. Omdat niet vast staat wie als eerste komt te overlijden, moet ieder dus zijn eigen testament hebben.

Hoe wordt een testament na mijn overlijden gevonden?

Na het ondertekenen van de testamenten, krijgen de testamenten een uniek nummer. Deze unieke nummers worden, tezamen met jullie personalia en de gegevens van de notaris, ingeschreven in het Centraal Testamenten Register (CTR). Na een overlijden zal de bij het overlijden betrokken notaris als eerste het CTR raadplegen en constateren dat in de kluis van de notaris het testament wordt bewaard.

Het CTR is alleen te raadplegen na een overlijden. Het blijft dus geheim of je een testament gemaakt hebt of niet.

 • Slechts € 605,- all-in 
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren

Maak je akte

Beoordeling door klanten: 8.3/10
189 beoordelingen