Ga direct naar de inhoud.

Testamenten online opstellen

Wat is een testament?

Een testament is een akte waarin staat wat jij wil dat er gebeurt met je geld, huis en andere spullen als je bent overleden. Ook bepaal je met je testament wie jouw eventuele schulden erft. Een regeling over wie de nalatenschap afwikkelt en wie er voor de kinderen zorgt, staat ook in je testament. Daarnaast kun je met een testament fiscale voordelen behalen.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jullie worden doorberekend. 

Waarom een testament laten opstellen?
 • In een testament maak je een regeling die afwijkt van de wet. Als je ongehuwd komt te overlijden en je hebt kinderen, zullen alleen de kinderen erfgenaam zijn (en dus niet je partner.) Je partner zal zonder testament niet van je erven. Om je partner wel te laten erven, heb je dus een testament nodig.
 • Door een langstlevenderegeling te maken, kun je fiscaal voordeel behalen. Ook kun je bereiken dat de eigen bijdrage voor de zorg voor de langstlevende lager wordt.
 • In je testament maak je een voogdijregeling voor de kinderen: wie zorgt er voor de minderjarige kinderen als jullie beiden er niet meer zijn? De voogdij kun je ook zelf bij de rechtbank regelen, maar dan moet je dat voor ieder kind steeds apart regelen.
 • Om te voorkomen dat bij een ongeluk waarbij jullie allebei komen te overlijden en zonder dat jullie kinderen achterlaten, alles naar alleen één familie van jullie beiden gaat (en de andere familie dus niets erft).
 • Door een testament te maken, kun je bereiken dat een kind zijn wettelijke erfdeel (legitieme portie) niet kan opeisen bij de langstlevende. Je moet dan ook wel een samenlevingscontract afsluiten.
 • In je testament leg je vast wie als executeur je nalatenschap afwikkelt.
 • Als je niet wilt dat jouw erfenis, ook naar de (ex-)partner van jouw kind gaat, moet je dat vastleggen in je testament.
Wat staat er in mijn testament?
 • In het testament leggen jullie vast dat de langstlevende de enige eigenaar wordt van alle spullen.
 • Als jullie kinderen hebben, bepaal je dat de kinderen hun wettelijk erfdeel (legitieme portie) niet kunnen opeisen zolang de langstlevende leeft.
 • Jouw partner krijgt als executeur extra bevoegdheden om de nalatenschap af te wikkelen.
 • Alles wat de erfgenamen ontvangen, is alleen van hen. Bij een echtscheiding van een erfgenaam, hoeft deze de ontvangen erfenis dus niet te delen.
 • Voor de situatie dat jullie beiden komen te overlijden, benoemen jullie een voogd over de minderjarige kinderen.
 • In de testamenten worden fiscale regelingen opgenomen, waardoor er mogelijk minder erfbelasting betaald hoeft te worden en/of de eigen bijdrage door de langstlevende voor zorgkosten lager kan zijn.
 • Als jullie allebei komen te overlijden, zonder dat jullie kinderen achterlaten, zal jullie erfenis toekomen aan jullie beide families. Iedere familie komt de helft toe.
Moeten wij een nieuw testament opstellen als we gaan trouwen?

Als jullie met elkaar gaan trouwen, hoeven jullie om die reden geen nieuw testament te maken. De testamenten worden zo opgesteld, dat deze ook zullen gelden als jullie trouwen.

Moeten wij nieuwe testamenten opstellen als we kinderen krijgen?

Als jullie kinderen krijgen, zullen de testamenten niet meer bij jullie situatie passen. Jullie zullen dan nieuwe testamenten moeten laten opstellen.

Kan ik ook een testament opstellen zonder een samenlevingscontract te hebben?

Als je geen samenlevingscontract hebt of maakt, is het juridisch wel mogelijk om als ongehuwde met kinderen een testament met een langstlevende-regeling op te stellen. Het is dan wel zo dat die testamenten zonder een notariële samenlevingscontract aantastbaar zijn, doordat de kinderen hun wettelijke erfdeel (legitieme portie) kunnen opeisen na het overlijden van de eerste van jullie. Dit is dus geen goede regeling.

Het is in het belang van jullie dat jullie in deze situatie (ongehuwd met kinderen) een notarieel samenlevingscontract hebben. Raak Notarissen vindt het zelfs noodzakelijk dat jullie een notarieel vastgelegd samenlevingscontract hebben. Als jullie ‘ongehuwd met kinderen’ alleen testamenten opstellen en niet gelijk ook een samenlevingscontract, zal Raak Notarissen vragen of jullie eerder bij een andere notaris een samenlevingscontract hebben opgemaakt. Als jullie dit verklaren, wordt dit vastgelegd. Als jullie aangeven geen samenlevingscontract bij een andere notaris te hebben getekend en jullie bij Raak Notarissen ook geen samenlevingscontract opmaken, vinden wij van Raak Notarissen dat jullie niet goed worden geholpen met alleen testamenten: dit is geen oplossing voor jullie. We zullen de testamenten dan ook niet met jullie tekenen. 

Moeten wij ook een samenlevingscontract afsluiten?

Als je ongehuwd bent en geen kinderen hebt, is het juridisch niet noodzakelijk om testamenten én een samenlevingscontract op te stellen. Wel is het sterk aan te raden om een aantal redenen:

 • Met een samenlevingscontract word je partner ook fiscaal partner als jullie op hetzelfde adres staan ingeschreven. Dit betekent, in geval van een overlijden, dat er voor de erfbelasting veel gunstigere regelingen zijn (een vrijstelling van meer dan € 630.000 in plaats van ruim € 2.000 en lagere belastingtarieven).
 • Een bij een notaris getekende samenlevingscontract is meestal nodig om ervoor te zorgen dat je partner na jouw overlijden het opgebouwde nabestaande pensioen ontvangt.
 • Als je een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering hebt, bereik je met het samenlevingscontract dat de uitkering van die verzekering bij een overlijden niet belast is met erfbelasting. De polis moet dan wel over en weer op elkaars leven zijn afgesloten. Of de polis goed is afgesloten, kun je navragen bij je adviseur.
Waarom moet mijn partner ook een testament opstellen?

Het is bij wet verboden dat twee personen één testament maken. Iedereen moet dus zijn eigen testament opstellen. Omdat niet vast staat wie als eerste komt te overlijden, moet ieder dus zijn eigen testament hebben.

Hoe wordt een testament na mijn overlijden gevonden?

Na het ondertekenen van de testamenten, krijgen de testamenten een uniek nummer. Deze unieke nummers worden, tezamen met jullie personalia en de gegevens van de notaris, ingeschreven in het Centraal Testamenten Register (CTR). Na een overlijden zal de bij het overlijden betrokken notaris als eerste het CTR raadplegen en constateren dat in de kluis van de notaris het testament wordt bewaard.

Het CTR is alleen te raadplegen na een overlijden. Het blijft dus geheim of je een testament gemaakt hebt of niet.

 • Slechts € 355,- all-in 
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren

Maak je akte