Jouw
leveringsakte.

Levering

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van jouw nieuwe woning van de huidige eigenaar naar jou overgaat. Deze akte maken wij voor je. De akte wordt ondertekend met verkoper, koper en notaris. Daarna schrijven wij de akte voor je in bij het Kadaster.

Kosten

Wij werken met standaard prijzen voor onze diensten. Doordat wij standaard akten maken kunnen wij de prijs laag houden. 

Interesse?

Geef aan de makelaar door dat jij wil dat Raak Notarissen de leveringsakte maakt. Het e-mailadres van Raak Notarissen is: info@raaknotarissen.nl

Uit welke bedragen is de all-in prijs van €621,- opgebouwd?

Onderstaand een overzicht voor het opmaken en passeren van een akte van levering van een woning, uitgaande van de gebruikelijke werkzaamheden. Er zal geen hypotheekrecht worden gevestigd.

Notariële werkzaamheden      
Honorarium akte van levering*     €307,00
       
       
Kadasterkosten      
Recherchekosten terzake van de levering uitgaande van één kadastraal perceel*   €60,00  
Kosten inschrijving akte van levering, uitgaande van KIK   €94,50  
      €154,50
       
Kosten bij derden      
Tarief kwaliteitsfonds KNB*   €8,22  
dossierkosten (waar onder begrepen wettelijke inzages, zijnde BRP, CIR, CCR en VIS)*   €60,00  
      €68,22
       
Omzetbelasting      
Verschuldigde omzetbelasting (21%) over €435,22   €91,40
       
Totaal     €621,12

Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de verkoper?

Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: vanaf + €275,00
 • Onze werkzaamheden inzake een tolk: + €121,00
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: + €151,25
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van verkoper verzetten: + €302,50
 • Gebruikmaken van een onderhandse volmacht: + €121,-
 • Verwerken van een overlijden met aanwezige verklaring van erfrecht: + €151,25
 • Polis afkopen: + €181,50
 • Geheel royement: + €223,85
 • Gedeeltelijk royement: + €254,10
 • Royement beslag doorhalen van een woning: + €332,75
 • Kosten royement ECH: + €11,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + €181,50
 • Vergoeding kosten betalingsverkeer: + €30,25
 • Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCR, VIS): + €48,40 
 • Kosten titelonderzoek: + €42,35
 • Indien de gelden bij de notaris in depot dienen te blijven, bedragen de kosten voor de depotovereenkomst: +€544,50

Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de koper?

Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Werkzaamheden vrijstelling overdrachtsbelasting starters: + €121,00 
 • Werkzaamheden verlaagd tarief overdrachtsbelasting (2%): + €121,00 
 • Levert u de koopovereenkomst niet binnen vier weken voor de juridische overdracht aan? + €250,00
 • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: vanaf + €275,00
 • Onze werkzaamheden inzake een tolk: + €121,00
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: + €151,25
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van koper verzetten: + €302,50
 • Inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster: + €225,45
 • Vestigen van een overbruggingshypotheek, per object: + €181,50
 • Toestemming aanvragen bij de huidige hypotheekhouder bij een overbruggingshypotheek: + €50,00
 • Opmaken van een notariële volmacht: + €450,00
 • Het verkochte is een erfpachtsrecht: + €121,00
 • Het verkochte is een appartementsrecht: + €121,00
 • Wettelijk onderzoek herkomst eigen middelen: + €90,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + €181,50
 • Kosten ECH: + € 12,63
 • Indien de gelden bij de notaris in depot dienen te blijven, bedragen de kosten voor de depotovereenkomst: +€544,50

Zijn er nog bijkomende kosten bij mijn levering?

Voor het maken en ondertekenen van jouw akte van levering, betaal je kadaster- en notariskosten. Het totaal van deze kosten zie je hierboven staan.

Verder ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de aankoop van een woning is de belasting in de regel 10,4% van de koopprijs. Indien je een starter bent en je de woning als hoofdverblijf zal gaan gebruiken moet er een beroep worden gedaan om in aanmerking te komen voor 0% overdrachtsbelasting. Als starter moet je voldoen aan een aantal verplichtingen. Deze zijn terug te vinden op deze website.

Indien je geen starter bent maar wel de woning als hoofdverblijf zal gaan gebruiken moet er een beroep worden gedaan om in aanmerking te komen voor 2% overdrachtsbelasting.

Bij de overdracht van een bestaande woning (dus geen nieuwbouw) worden de kadasterkosten, de notariskosten en de overdrachtsbelasting meestal door de koper betaald.

Waarom heb ik een leveringsakte nodig?

 • Dit is wettelijk verplicht. Zonder notaris kun je geen eigenaar van een woning worden;
 • In de leveringsakte kun je de afspraken die je hebt gemaakt met verkoper duidelijk vastleggen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Wat staat er in de leveringsakte?

In de akte van levering wordt onder meer vastgelegd:

 • Wie de verkoper is en wie de koper is;
 • Welke woning of perceel wordt overgedragen;
 • Wat de koopprijs is;
 • Op welk moment het risico van de woning van de verkoper naar de koper gaat;
 • Welke afspraken er eerder zijn gemaakt ten aanzien van de grond.
  Zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden gevestigd of andere regelingen gemaakt?
 • Of er een energielabel aan de koper is gegeven.
Checkmark
Eenvoudig
Checkmark
Volledig digitaal
Checkmark
Scherpe tarieven

Vragen of contact?

Wij zijn het beste bereikbaar per e-mail: info@raaknotarissen.nl
Wil je ons liever bellen of heb je een dringende vraag? Bel ons op werkdagen van 9:00-17:00 uur: 0174-258100.

Ons kantoor is gevestigd in het kantoorpand van Westport Notarissen en op alle werkdagen geopend. 

* verplichte velden