Jouw
Levering en hypotheek.

Levering en hypotheek

Bij een aankoop van een huis heb je altijd een leveringsakte en meestal een hypotheekakte nodig. Neem je deze akten in één keer bij ons af, dan geldt een voordelig combinatietarief.

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van jouw nieuwe woning van de huidige eigenaar naar jou overgaat. Deze akte maken wij voor je. De akte onderteken je met de verkoper, koper en notaris. Daarna schrijven wij de akte voor je in bij het Kadaster.

De hypotheekakte is een akte waarmee financiële verplichtingen tussen jou en de bank worden vastgelegd. Als je de afgesproken financiële verplichtingen niet nakomt, kan de bank in het uiterste geval op grond van deze akte jouw woning verkopen. Ook deze akte maken wij voor je. De akte onderteken je met de notaris. Daarna schrijven wij de akte voor je in bij het Kadaster.

Kosten

Wij werken met standaard prijzen voor onze diensten. Doordat wij standaard akten maken kunnen wij de prijs laag houden. 

Interesse?

Geef aan de makelaar en jouw hypotheekadviseur door dat jij wil dat Raak Notarissen de hypotheek-en leveringsakte maakt. Ons e-mailadres is: info@raaknotarissen.nl

Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de verkoper?

Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: vanaf + €275,00
 • Onze werkzaamheden inzake een tolk: + €121,00
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: + €151,25
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van verkoper verzetten: + €302,50
 • Gebruikmaken van een onderhandse volmacht: + €121,-
 • Verwerken van een overlijden met aanwezige verklaring van erfrecht: + €151,25
 • Polis afkopen: + €181,50
 • Geheel royement: + €223,85
 • Gedeeltelijk royement: + €254,10
 • Kosten royement ECH: + €11,75
 • Royement beslag doorhalen van een woning: + €332,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + €181,50
 • Vergoeding kosten betalingsverkeer: + €30,25
 • Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCR, VIS): + €48,40 
 • Kosten titelonderzoek: + €42,35
 • Indien de gelden bij de notaris in depot dienen te blijven, bedragen de kosten voor de depotovereenkomst: +€544,50

Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de koper?

Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Werkzaamheden vrijstelling overdrachtsbelasting starters: + €121,00 
 • Werkzaamheden verlaagd tarief overdrachtsbelasting (2%): + €121,00 
 • Levert u de koopovereenkomst niet binnen vier weken voor de juridische overdracht aan? + €250,00
 • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: vanaf + €275,00
 • Onze werkzaamheden inzake een tolk: + €121,00
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: + €151,25
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van koper verzetten: + €302,50
 • Inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster: + €225,45
 • Vestigen van een overbruggingshypotheek, per object: + €181,50
 • Toestemming aanvragen bij de huidige hypotheekhouder bij een overbruggingshypotheek: + €50,00
 • Kosten ECH: + € 12,63
 • Opmaken van een notariële volmacht: + €450,00
 • Het verkochte is een erfpachtsrecht: + €121,00
 • Het verkochte is een appartementsrecht: + €121,00
 • Wettelijk onderzoek herkomst eigen middelen: +€90,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + €181,50
 • Indien de gelden bij de notaris in depot dienen te blijven, bedragen de kosten voor de depotovereenkomst: +€544,50

Uit welke bedragen is de all-in prijs van € 874,- opgebouwd?

Kostenopgave voor het opmaken en passeren van een akte van levering van een woning en de vestiging van een hypotheekrecht, uitgaande van de gebruikelijke werkzaamheden.

Notariële werkzaamheden      
Honorarium akte van levering*   €202,17  
Honorarium hypotheekakte*   €202,17  
Vergoeding kosten betalingsverkeer*   €25,00  
      €403,22
       
Kadasterkosten      
Recherchekosten terzake van de levering uitgaande van één kadastraal perceel*   €30,00  
Recherchekosten terzake van de hypotheek uitgaande van één kadastraal perceel*  

€30,00

 
Kosten inschrijving akte van levering, uitgaande van KIK   €94,50  
Kosten inschrijving hypotheekakte, uitgaande van KIK   €94,50  
      €249,00
       
Kosten bij derden      
Tarief kwaliteitsfonds KNB*   €16,44  
Kosten BRP / VIS / insolventieregister*   €60,00  
      €76,44
       
Omzetbelasting      
Verschuldigde omzetbelasting (21%) over €538,86   €113,16
       
Totaal     €874,00

Waarom heb ik een leveringsakte nodig?

 • Dit is wettelijk verplicht. Zonder notaris kun je geen eigenaar van een woning worden;
 • In de leveringsakte kun je de afspraken die je hebt gemaakt met verkoper duidelijk vastleggen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Wat staat er in de leveringsakte?

In de akte van levering wordt onder meer vastgelegd:

 • Wie de verkoper is en wie de koper is;
 • Welke woning of perceel wordt overgedragen;
 • Wat de koopprijs is;
 • Op welk moment het risico van de woning van de verkoper naar de koper gaat;
 • Welke afspraken er eerder zijn gemaakt ten aanzien van de grond.
  Zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden gevestigd of andere regelingen gemaakt?
 • Of er een energielabel aan de koper is gegeven.  

Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?

 • Zonder hypotheekakte zal de bank geen geld aan jou willen uitlenen. Alleen een notaris mag een hypotheekakte opmaken;
 • Met een hypotheekakte zorg je ervoor dat je duidelijk jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot de geldlening vastlegt. Zo voorkom je dat je voor onaangename verrassingen komt te staan;
 • Let op: de hypotheek moet bij een bankinstelling worden afgesloten.

Wat staat er in de hypotheekakte?

 • Op welke woning het hypotheekrecht wordt gevestigd;
 • De rechten die de bank heeft als jij bijvoorbeeld jouw verplichtingen tot betaling van rente of aflossing niet nakomt. De bank zal dan het recht hebben om jouw woning te verkopen. De verkoopopbrengst zal de bank dan gebruiken om (een deel van) jouw schuld af te lossen;
 • Jouw verplichtingen richting de bank, zoals bijvoorbeeld de verplichting om toestemming te vragen als jij jouw woning wilt verhuren;
 • Welk bedrag de bank maximaal uit de verkoopopbrengst van de woning kan opeisen.
Checkmark
Eenvoudig
Checkmark
Volledig digitaal
Checkmark
Scherpe tarieven

Vragen of contact?

Wij zijn het beste bereikbaar per e-mail: info@raaknotarissen.nl
Wil je ons liever bellen of heb je een dringende vraag? Bel ons op werkdagen van 9:00-17:00 uur: 0174-258100.

Ons kantoor is gevestigd in het kantoorpand van Westport Notarissen en op alle werkdagen geopend. 

* verplichte velden