Ga direct naar de inhoud.

Hoe werkt het?

In 6 stappen jouw akte geregeld

 1. Vul jouw gegevens in en beantwoord de vragen.
 2. Aan de hand van de door jou ingevulde gegevens maken wij direct een akte op.
 3. Nadat we jouw betaling hebben ontvangen, zenden we de akte direct via e-mail naar je toe.
 4. Raak Notarissen neemt contact met je op om de akte door te nemen en een passeerafspraak in te plannen.
 5. Je stuurt ons een kopie van je geldige legitimatiebewijs op.
 6. Je komt bij ons langs om de akte te tekenen.

Voor een levering of een hypotheek werkt het iets anders.

Vanwege het grote aantal variabelen welke door elke bank afzonderlijk worden gebruikt, is het niet mogelijk om een gestandaardiseerde hypotheekakte aan te bieden, welke je zelf kunt maken.
Ook voor elke levering geldt dat deze telkens weer anders is en dat er specifieke zaken kunnen spelen welke goed vastgelegd moeten worden. Daarom is het ook niet mogelijk om tot een gestandariseerde leveringsakte te komen welke je zelf kunt maken.

Geen probleem!

Dit is helemaal geen probleem! Wij maken de leveringsakte en/of hypotheekakte graag voor je op tegen de scherpe tarieven zoals die vermeld staan op onze site.

Gegeven doorgeven

Het enige wat je moet doen is onze naam en postbusgegevens aan je makelaar of tussenpersoon doorgeven. Nadat wij je koopovereenkomst of hypotheekstukken hebben ontvangen, gaan wij voor je aan de slag.
Wij nemen contact met je op om een afspraak voor het tekenen van de akte(n) in te plannen. Indien je zelf een koopovereenkomst hebt opgesteld kan je die rechtstreeks naar ons toezenden.

Spelregels huis en hypotheek
 • Jij of je makelaar, hypotheekadviseur of bank, levert de koopovereenkomst en/of de hypotheekstukken op tijd bij ons aan.
 • Wij bepalen zoveel mogelijk datum, tijdstip en locatie van ondertekening van de akte(n).
 • Je maakt gebruik van e-mail zodat wij zoveel mogelijk op die manier met jou kunnen communiceren. Waar nodig zullen we je bellen . We willen daarom ook graag je mobiele nummer hebben.
 • Wanneer verkoper en/of koper de Nederlandse taal niet volledig beheersen, is het mogelijk om een tolk in te schakelen via Raak Notarissen.
 • De eigena(a)r(en) van de woning moet(en) in leven zijn. Er mag niet sprake zijn van een situatie waarbij verkocht wordt door de erfgena(a)m(en) van de eigena(a)r(en) en op de woning rust ook geen beslag.
 • Zowel verkoper(s) en koper(s) zijn: particulieren, niet failliet, niet onder bewind of curatele gesteld en meerderjarig.
 • De hypotheek moet bij een bankinstelling worden afgesloten. 
 • Koper mag geen besloten vennootschap zijn.
 • Je kunt niet afwijken van de door ons ontvangen koopovereenkomst.
 • (D.w.z. dat wanneer in de koopovereenkomst staat opgenomen dat je alleen aankoopt je vervolgens niet kunt besluiten om samen aan te kopen.)
 • Het over te dragen registergoed maakt geen onderdeel uit van bouwprojecten welke in behandeling zijn bij notariskantoor Westland Partners in Naaldwijk.
 • Er moeten geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, bijzondere bepalingen, voorkeursrechten of andere rechten gevestigd worden danwel dat de afstanddoening hiervan geregeld moet worden.
 • Er wordt geen gedeeltelijk perceel overgedragen.
 • Indien niet op eerste verzoek wordt voldaan aan het toesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een reminder noodzakelijk is, zijn wij helaas genoodzaakt daarvoor € 20,00 excl. BTW aan extra kosten in rekening te brengen.
Spelregels oprichten BV’s
 • Je maakt gebruik van e-mail zodat wij zoveel mogelijk op die manier met jou kunnen communiceren. Waar nodig zullen we je bellen . We willen daarom ook graag je mobiele nummer hebben.
 • Je vult op deze website de vragenlijst in.
 • Via deze site kun je als natuurlijk persoon een BV oprichten. Jij wordt dan enig aandeelhouder en bestuurder.
 • Via deze site kan je ook als natuurlijk persoon een BV oprichten, waarna deze BV op haar beurt ook weer een BV opricht. Jij wordt dan enig aandeelhouder en bestuurder van de oprichtende BV (holding) welke op haar beurt dan weer enig aandeelhouder en bestuurder wordt van de vervolgens opgerichte BV (dochter).
 • Nadat we jouw betaling hebben ontvangen, zenden we de akte(n) direct via e-mail naar je toe.
 • Wij nemen contact met je op om de akte door te nemen en een passeeraf-spraak in te plannen. Eventueel sturen we je een volmacht voor de akte van oprichting zodat je niet bij het passeren van de akte aanwezig hoeft te zijn.
 • Je mailt ons een kopie van je geldige legitimatiebewijs en (indien van toepassing) de ondertekende volmacht. De handtekening onder de volmacht moet gelegaliseerd zijn door een notaris. Dat wil zeggen dat een notaris verklaart dat jij daadwerkelijk degene bent geweest die de handtekening onder de volmacht heeft gezet.
 • De aandelen van de op te richten vennootschap worden volgestort in geld (oprichting in contanten).
 • Je zorgt zelf voor de opening van een bankrekening voor de op te richten BV.
 • Na de oprichting zorgen wij voor de inschrijving van de BV en de bestuurder in het handelsregister en sturen je het afschrift van de oprichtingsakte, aandeelhoudersregister en uittreksel Kamer van Koophandel vervolgens toe.
 • De originele volmacht met jouw handtekening en de legalisatie van de volmacht zend je ook per gewone post aan Raak Notarissen. Na de ontvangst per post van de originele volmacht, wordt de oprichtingsakte getekend.
 • Indien niet op eerste verzoek wordt voldaan aan het toesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een reminder noodzakelijk is, zijn wij helaas genoodzaakt daarvoor € 20,00 excl. BTW aan extra kosten in rekening te brengen.

Indien jouw situatie anders is dan hierboven omschreven, maar je wilt wel een BV oprichten neem dan contact met ons op.

Spelregels samenlevingsovereenkomsten en testamenten.
 • Je maakt gebruik van e-mail zodat wij zoveel mogelijk op die manier met jou kunnen communiceren. Waar nodig zullen we je bellen . We willen daarom ook graag je mobiele nummer hebben.
 • Je vult op deze website de vragenlijst in.
 • Nadat we jouw betaling hebben ontvangen, zenden we de akte(n) direct via e-mail naar je toe.
 • Wij nemen contact met je op om de akte door te nemen en een passeeraf-spraak in te plannen.
 • Je stuurt ons een kopie van je geldige legitimatiebewijs op.
 • We wijzen je er nadrukkelijk op dat je met een samenlevingsovereenkomst van Raak Notarissen alleen standaardsituaties kan regelen. Voor bijzondere situaties is deze overeenkomst niet geschikt. Bijvoorbeeld: 
  - Je betaalt mee aan het eigen huis van je partner of je betaalt extra voor het eigen huis dat van jullie samen is en je wilt regelen dat je dit geld later terugkrijgt.
  - Je betaalt voor het eigen huis van je partner en het huis van je partner wordt meer waard en je wilt regelen dat jij ook een deel krijgt van de hogere waarde van het huis.
  - Je wilt niet alleen afspraken maken over de verdeling van de kosten van jullie gezamenlijke huishouding, maar ook over de verdeling van het inkomen dat overblijft.
  - Jij en je partner hebben allebei spaargeld of andere bezittingen en je wilt afspraken maken over dit spaargeld voor als jullie uit elkaar gaan.
  - Je spaart of belegt voor je pensioen bij je werkgever en je wilt dit delen als jullie uit elkaar gaan of iets afspreken over partneralimentatie voor als jullie uit elkaar gaan.

  Wil je toch dit soort dingen regelen, neem dan contact met ons op.
 • We wijzen je er nadrukkelijk op dat je met een testament van Raak Notarissen alleen standaardsituaties kan regelen. Voor bijzondere situaties is dit testament niet geschikt. Bijvoorbeeld: 
  - Jij of je partner hebben kinderen uit een andere relatie
  - Je hebt een eigen bedrijf waarvoor je speciale dingen wil regelen
  - Je hebt veel geld of je hebt ruzie met één of meer van je kinderen
  - Je wilt niet dat je kinderen je erfenis al op hun 18e krijgen als jullie er allebei niet meer zijn 
  - Je wilt dat iemand anders dan je partner alles regelt na jouw overlijden.

  Wil je toch dit soort dingen regelen, neem dan contact met ons op.

 • Indien niet op eerste verzoek wordt voldaan aan het toesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een reminder noodzakelijk is, zijn wij helaas genoodzaakt daarvoor € 20,00 excl. BTW aan extra kosten in rekening te brengen.

Daarom kies je voor Raak Notarissen:

 • Scherpe prijzen
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren