Ga direct naar de inhoud.

Prijzen

Onderstaand een overzicht van onze prijzen. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Klik op de producten voor meer informatie. 

€ 810,-* all-in
€ 605,-* all-in
€ 595,-* all-in
€ 728,-* all-in
Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de koper?
Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Werkzaamheden vrijstelling overdrachtsbelasting starters: + € 121,00 
 • Werkzaamheden verlaagd tarief overdrachtsbelasting (2%): + €121,00 
 • Levert u de koopovereenkomst niet binnen vier weken voor de juridische overdracht aan? + € 250,00
 • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: vanaf + € 275,00
 • Onze werkzaamheden inzake een tolk: + € 121,00
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: + € 121,00
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van koper verzetten: + € 250,00
 • Inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster: + € 211,75
 • Vestigen van een overbruggingshypotheek, per object: + € 151,25
 • Toestemming aanvragen bij de huidige hypotheekhouder bij een overbruggingshypotheek: + € 54,45
 • Opmaken van een notariele volmacht: + € 450,00
 • Het verkochte is een erfpachtsrecht: + € 121,00
 • Het verkochte is een appartementsrecht: + € 121,00
 • Wettelijk onderzoek herkomst eigen middelen: + € 90,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + € 181,50
 • Kosten depotovereenkomst bij geschil:€ 544,50
Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de verkoper?
 • Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
   
  • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: vanaf + € 275,00
  • Onze werkzaamheden inzake een tolk: + € 121,00
  • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: + € 151,25
  • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van verkoper verzetten: + € 250,00
  • Gebruikmaken van een onderhandse volmacht: + € 121,00
  • Verwerken van een overlijden met aanwezige verklaring van erfrecht: + € 151,25
  • Polis afkopen: + € 181,50
  • Geheel royement: + € 223,85
  • Gedeeltelijk royement: + € 254,10
  • Royement beslag doorhalen van een woning: + € 332,75
  • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + € 181,50
  • Honorarium doorverkoop woning binnen zes maanden: + € 181,50
  • Vergoeding kosten betalingsverkeer: + € 30,25
  • Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCR, VIS): + € 48,40 
  • Kosten titelonderzoek: + € 42,35
  • Indien de gelden bij de notaris in depot dienen te blijven, bedragen de kosten voor de depotovereenkomst: + € 544,50
Wanneer nemen wij jouw dossier niet in behandeling?
 • Het betreft een gedeeltelijk perceel
 • De verkoper is geen eigenaar van de verkochte woning en er is geen verklaring van erfrecht
 • Indien de koopovereenkomst niet voldoet aan onze voorwaarden
 • De hypotheek wordt niet afgesloten bij een door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) erkende financiële instelling
 • Verkoper(s) en/of koper(s) zijn failliet, staan onder bewind of zijn onder curatele gesteld
 • Koper en/of verkoper is een overheid, gemeente, kerk, maatschap, vennootschap onder firma, naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting of vereniging
 • Als het een woning betreft uit een bouwproject
 • Als erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, voorkeursrechten of andere rechten gevestigd worden danwel dat de afstanddoening van deze rechten geregeld moet worden
 • Als het gekochte erfpacht betreft wat koper in zijn geheel wil afkopen waardoor het erfpachtrecht zal komen te vervallen
 • Verkopers liggen in scheiding, zijn ieder voor de onverdeelde helft eigenaar, en willen een andere verdeling dan 50/50 vanuit de verkoop opbrengst
 • Indien er beslag is gelegd op de woning, dienen wij eerst te constateren welke voorwaarden hieraan verbonden zijn om dit beslag te royeren uit het Kadaster
 • Het aankopen van een stuk bijbehorende grond van de gemeente wat gelegen is aan uw woning
 • Akte van verdeling: uw woning staat op twee namen, maar jullie besluiten te scheiden of uit elkaar te gaan. Wij stellen een akte van verdeling op. Neem hiervoor altijd eerst telefonisch contact met ons op. Hiervoor geldt een ander tarief dan onze all-in tarieven
 • Het betreft een stuk grond waar geen overdrachtsbelasting voor verschuldigd is, maar omzetbelasting
Beoordeling door klanten: 8.3/10
205 beoordelingen