Ga direct naar de inhoud.

Prijzen

Onderstaand een overzicht van onze prijzen. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Klik op de producten voor meer informatie. 

€ 817,-* all-in
€ 595,-* all-in
€ 585,-* all-in
€ 718,-* all-in
€ 279,- all-in
€ 355,- all-in
€ 125,- all-in
Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de koper?
 • Werkzaamheden verlaagd tarief overdrachtbelasting starters. + €121,00
 • Inschakelen van een tolk indien koper of verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: + € 393,25
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van koper verzetten: + € 250,00
 • Inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster: + € 225,45
 • Vestigen van een overbruggingshypotheek, per object: + € 83,85
 • Toestemming aanvragen bij de huidige hypotheekhouder bij een overbruggingshypotheek: + € 50,00
 • Opmaken van een notariele volmacht: + € 302,50
 • Het verkochte is een erfpachtsrecht: + € 90,75
Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de verkoper?
 • Gebruikmaken van een onderhandse volmacht: + € 90,75 (i.vm. ons Corona protocol gratis)
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van verkoper verzetten: + € 250,00
 • Inschakelen van een tolk indien koper of verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: + € 393,25
 • Verwerken van een overlijden met aanwezige verklaring van erfrecht: + € 90,75
 • Polis afkopen: + € 181,50
 • Geheel royement: + € 205,70
 • Gedeeltelijk royement: + € 229,90
 • Royement beslag doorhalen van een woning: + € 242,00
Wanneer nemen wij jouw dossier niet in behandeling?
 • Het betreft een gedeeltelijk perceel
 • De verkoper is geen eigenaar van de verkochte woning
 • Bij afwijken van de door ons ontvangen koopovereenkomst
 • Het maximum aantal aan te nemen dossiers per week is overschreden
 • De hypotheek wordt niet afgesloten bij een door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) erkende financiële instelling
 • Verkoper(s) en/of koper(s) zijn failliet, staan onder bewind of zijn onder curatele gesteld
 • Koper en/of verkoper is een overheid, gemeente, kerk, maatschap, vennootschap onder firma, naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting of vereniging
 • Als het een woning betreft uit een bouwproject welke in behandeling is bij notariskantoor Westport Notarissen in Naaldwijk
 • Als erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, voorkeursrechten of andere rechten gevestigd worden danwel dat de afstanddoening van deze rechten geregeld moet worden
Beoordeling door klanten: 8.2/10
185 beoordelingen