Ga direct naar de inhoud.

Hypotheek oversluiten

Wat is het oversluiten van een hypotheek?

Als je een bestaande geldlening wilt beëindigen om bij een andere bank de geldlening opnieuw aan te gaan, is dat een oversluiting. Je hebt dan een nieuwe hypotheekakte nodig en de bestaande hypotheek moet worden doorgehaald (geroyeerd). Het kan ook zijn dat je bij je huidige bank een nieuwe, hogere geldlening aangaat en dat je bank verlangt dat je een nieuwe hypotheekakte tekent. Ook dat is een oversluiting. 

De hypotheekakte is een akte waarmee de (financiële) verplichtingen tussen de koper en de bank worden vastgelegd. Indien je de afgesproken (financiële) verplichtingen niet nakomt, kan de bank op grond van deze akte jouw woning verkopen.

De royementsakte is de akte waarbij de bestaande hypotheek bij het kadaster wordt doorgehaald, nadat de bestaande lening is afgelost. 

Geef aan jouw financieel adviseur of bank door dat jij wilt dat Raak Notarissen de hypotheekakte maakt. De gegevens van Raak Notarissen zijn als volgt: 

Raak Notarissen
Postbus 163
2290 AD Wateringen      

* Deze prijs is excl. €30,25 administratiekosten. De genoemde prijzen zijn incl. BTW. Voor het inschrijven van de akte kan het kadaster extra kosten in rekening brengen.

Ondanks het feit dat jouw bank de documenten op de juiste manier aanlevert, kan het in sommige gevallen toch voorkomen dat het kadaster alsnog € 144,50 in rekening brengt, zodat het tarief € 62,00 per akte hoger wordt.

De aflosnota met betrekking tot uw huidige hypotheek wordt pas opgevraagd na ontvangst van de hypotheekinstructie van uw nieuwe bank. Deze regel hanteren wij aangezien het vaak voorkomt dat de aflosnota alweer verlopen is als de hypotheekinstructie daadwerkelijk binnen is.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jou worden doorberekend.

Zijn er nog bijkomende kosten bij het oversluiten van mijn hypotheek?

Voor het maken en ondertekenen van jouw hypotheekakte, betaal je kadaster- en  notariskosten. Het totaal van deze kosten staan op deze site vermeld. In deze prijs is één gehele doorhaling van een hypotheek begrepen.

Voor het doorhalen van meerdere hypotheken (hypothecaire inschrijvingen) wordt per geheel royement € 205,70 in rekening gebracht. Dit bedrag is inclusief BTW en inclusief kadasterkosten. 

Voor het aangaan van een lening bij de bank, ben je mogelijk bemiddelingskosten verschuldigd. Als je de lening aangaat voor een verbouwing of het oversluiten van een bestaande lening bij een andere bank, zal vaak ook een taxatierapport van de aangekochte woning nodig zijn. Houd ook rekening met de kosten die de bank, tussenpersoon en de taxateur hiervoor in rekening kunnen brengen.

Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?
 • Zonder hypotheekakte zal de bank geen geld aan jou willen uitlenen. Alleen een notaris mag een hypotheekakte opmaken;
 • Met een hypotheekakte zorg je ervoor dat je duidelijk jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot de geldlening vastlegt. Zo voorkom je dat je voor onaangename verrassingen komt te staan;
 • Let op: de hypotheek moet bij een bankinstelling worden afgesloten.
Wat staat er in de hypotheekakte?
 • Op welke woning het hypotheekrecht wordt gevestigd;
 • De rechten die de bank heeft als jij bijvoorbeeld jouw verplichtingen tot betaling van rente of aflossing niet nakomt. De bank zal dan het recht hebben om jouw woning te verkopen. De verkoopopbrengst zal de bank dan gebruiken om (een deel van) jouw schuld af te lossen;
 • Jouw verplichtingen richting de bank, zoals bijvoorbeeld de verplichting om toestemming te vragen als jij jouw woning wilt verhuren;
 • Welk bedrag de bank maximaal uit de verkoopopbrengst van de woning kan opeisen.
Waarom heb ik een royementsakte nodig?

Een royementsakte is een akte die wordt opgesteld door de notaris. Deze akte zorgt ervoor dat de bestaande hypotheek bij het Kadaster wordt uitgeschreven. 

Een royementsakte heb je nodig op het moment dat:

 • Je een hypotheek oversluit;
 • Je jouw huis verkoopt.
Wat staat er in de royementsakte?

In de royementsakte, die de notaris ook opmaakt, staat onder meer:

 • Dat de bank heeft verklaard dat de schuld waarvoor de hypotheek was gevestigd, geheel is afgelost;
 • De bank (en jij) instemmen dat de oude hypotheekakte wordt doorgehaald bij het Kadaster en dus niet meer bestaat. 
 • Slechts € 718,-* all-in
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren
Beoordeling door klanten: 8.2/10
176 beoordelingen