Ga direct naar de inhoud.

Levering en hypotheek

Wat is een leverings-en hypotheekakte?

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van een woning, van verkoper naar koper overgaat. Deze akte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. Deze akte wordt ingeschreven bij het Kadaster. Hier zorgt de notaris voor.

De hypotheekakte is een akte waarmee de (financiële) verplichtingen tussen de koper en de bank worden vastgelegd. Indien je de afgesproken (financiële) verplichtingen niet nakomt, kan de bank op grond van deze akte jouw woning verkopen. 

Geef aan jouw makelaar, financieel adviseur of bank door dat jij wilt dat Raak Notarissen de leverings- en hypotheek akte maakt. De gegevens van Raak Notarissen zijn als volgt: 

Raak Notarissen
Postbus 163
2290 AD Wateringen       

* Deze prijs is excl. €30,25 administratiekosten. De genoemde prijzen zijn incl. BTW. Voor het inschrijven van de akte kan het kadaster extra kosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen € 62,- per akte. Voor een hypotheek- en leveringsakte komt er dan € 124,- bij. Wil je meer weten over wanneer deze extra kosten in rekening gebracht worden? Lees dan de veelgestelde vraag 'Uit welke bedragen is de all-in prijs van € 817,- opgebouwd?'

Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de verkoper?
Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: + € 393,25
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: +€ 121,00
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van verkoper verzetten: + € 250,00
 • Gebruikmaken van een onderhandse volmacht: + €90,75 (i.v.m. ons Corona protocol gratis)
 • Verwerken van een overlijden met aanwezige verklaring van erfrecht: + €90,75
 • Polis afkopen: + €181,50
 • Geheel royement: + €205,70
 • Gedeeltelijk royement: + €229,90
 • Royement beslag doorhalen van een woning: + €242,00
 • Wettelijk onderzoek herkomst eigen middelen: +€90,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + €181,50
 • Honorarium doorverkoop woning binnen zes maanden: + €181,50
Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de koper?
Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Werkzaamheden verlaagd tarief overdrachtbelasting starters: + € 121,00 
 • Levert u de koopovereenkomst niet binnen vier weken voor de juridische overdracht aan? + € 250,00
 • Inschakelen van een tolk indien koper de Nederlandse taal niet spreekt: + € 393,25
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: +€ 121,00
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van koper verzetten: + € 250,00
 • Inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster: + € 225,45
 • Vestigen van een overbruggingshypotheek, per object: + € 154,88
 • Toestemming aanvragen bij de huidige hypotheekhouder bij een overbruggingshypotheek: + € 50,00
 • Opmaken van een notariele volmacht: + €302,50
 • Het verkochte is een erfpachtsrecht: + €90,75
 • Het verkochte is een appartementsrecht:€90,75
 • Wettelijk onderzoek herkomst eigen middelen: +€90,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + €181,50
Uit welke bedragen is de all-in prijs van € 817,- opgebouwd?

Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 

In de all-in prijs van € 817,- is € 82,50 aan kadastrale inschrijvingskosten voor de leverings-en hypotheekakte opgenomen. 

Het kadaster brengt dit bedrag niet in rekening in de volgende gevallen:
> één van de eigenaren tekent per volmacht;
> één van de eigenaren tekent in verschillende hoedanigheden;
> het pand staat niet op naam van de verkopers;
> bij een geheim adres van verkoper en/of koper.

In deze gevallen rekent het kadaster € 144,50 aan inschrijvingskosten voor de leveringsakte, zodat het tarief € 62,00 hoger wordt. 

Steeds meer banken leveren documenten aan die in aanmerking komen voor een korting op de inschrijvingskosten van het kadaster.  Voor banken die de documenten nog niet op die wijze aanleveren rekent het kadaster geen € 82,50 maar € 144,50 aan inschrijvingskosten voor de hypotheekakte, zodat het tarief € 62,00 per akte hoger wordt.

Ondanks het feit dat jouw bank de documenten op de juiste manier aanlevert, kan het in sommige gevallen toch voorkomen dat het kadaster alsnog € 144,50 in rekening brengt, zodat het tarief € 62,00 per akte hoger wordt.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jou worden doorberekend.

Waarom heb ik een leveringsakte nodig?
 • Dit is wettelijk verplicht. Zonder notaris kun je geen eigenaar van een woning worden;
 • In de leveringsakte kun je de afspraken die je hebt gemaakt met verkoper duidelijk vastleggen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 
Wat staat er in de leveringsakte?

In de akte van levering wordt onder meer vastgelegd:

 • Wie de verkoper is en wie de koper is;
 • Welke woning of perceel wordt overgedragen;
 • Wat de koopprijs is;
 • Op welk moment het risico van de woning van de verkoper naar de koper gaat;
 • Welke afspraken er eerder zijn gemaakt ten aanzien van de grond.
  Zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden gevestigd of andere regelingen gemaakt?
 • Of er een energielabel aan de koper is gegeven.  
Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?
 • Zonder hypotheekakte zal de bank geen geld aan jou willen uitlenen. Alleen een notaris mag een hypotheekakte opmaken;
 • Met een hypotheekakte zorg je ervoor dat je duidelijk jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot de geldlening vastlegt. Zo voorkom je dat je voor onaangename verrassingen komt te staan;
 • Let op: de hypotheek moet bij een bankinstelling worden afgesloten.
Wat staat er in de hypotheekakte?
 • Op welke woning het hypotheekrecht wordt gevestigd;
 • De rechten die de bank heeft als jij bijvoorbeeld jouw verplichtingen tot betaling van rente of aflossing niet nakomt. De bank zal dan het recht hebben om jouw woning te verkopen. De verkoopopbrengst zal de bank dan gebruiken om (een deel van) jouw schuld af te lossen;
 • Jouw verplichtingen richting de bank, zoals bijvoorbeeld de verplichting om toestemming te vragen als jij jouw woning wilt verhuren;
 • Welk bedrag de bank maximaal uit de verkoopopbrengst van de woning kan opeisen.
 • Slechts € 817,-* all-in
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren
Beoordeling door klanten: 8.2/10
176 beoordelingen