Ga direct naar de inhoud.

Levering en hypotheek

Wat is het?

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van een woning, van verkoper naar koper overgaat. Deze akte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. Deze akte moet worden ingeschreven bij het Kadaster. Hier zorgt de notaris voor.

De hypotheekakte is een akte waarmee de (financiële) verplichtingen tussen de koper en de bank worden vastgelegd. Indien je de afgesproken (financiële) verplichtingen niet nakomt, kan de bank op grond van deze akte jouw woning verkopen. 

Geef aan jouw makelaar en/of financieel adviseur of bank door dat jij wilt dat Raak Notarissen de leverings- en hypotheek akte maakt. De gegevens van Raak Notarissen zijn als volgt: 

Raak Notarissen
Postbus 163
2290 AD Wateringen       

 

* In genoemd bedrag zijn €77,- aan kadastrale inschrijvingskosten per akte opgenomen. Indien je je hypotheek niet afsluit bij ING, Rabo, ABN AMRO, Florius, Moneyou, Aegon, SNS, Obvion of BLG, rekent het kadaster echter geen €77,- maar €126,- aan inschrijvingskosten voor de hypotheek akte. Indien verkoper per volmacht tekent, rekent het kadaster ook €126,- aan inschrijvingskosten voor de leveringsakte. Ondanks het feit dat u uw hypotheek afsluit bij bovengenoemde hypotheekverstrekkers, kan het in sommige gevallen echter toch voorkomen dat er alsnog € 126,- in rekening gebracht wordt.

Zijn er nog bijkomende kosten bij mijn levering en hypotheek?

Voor het maken en ondertekenen van jouw leveringsakte en hypotheekakte, betaal je kadaster- en  notariskosten. Het totaal van deze kosten staan boven aan deze pagina vermeld.

Voor het maken en ondertekenen van jouw akte van levering, betaal je kadaster- en  notariskosten. Het totaal van deze kosten zie je hierboven staan. Verder ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de aankoop van een woning is de belasting in de regel 2% van de koopprijs. Als je geen woning maar een ander object koopt, is de overdrachtsbelasting 6%.

Bij de overdracht van een bestaande woning (dus geen nieuwbouw) worden de kadasterkosten, de notariskosten en de overdrachtbelasting meestal door de koper betaald.

Voor het aangaan van een lening bij de bank, ben je bemiddelingskosten verschuldigd. Vaak zal ook een taxatierapport van de aangekochte woning nodig zijn. Houdt als koper ook rekening met de kosten die de bank, tussenpersoon en de taxateur hiervoor in rekening brengt.

Als je een gedeelte van een kadastraal perceel geleverd krijgt, zullen de nieuwe kadastrale grenzen bepaald moeten gaan worden. Hiervoor brengt het kadaster kosten in rekening. Vanuit Raak Notarissen zullen we deze vaststelling (uitmeting) moeten begeleiden. De door het kadaster voor de uitmeting in rekening gebrachte kosten worden zonder opslag doorberekend. De notariskosten voor de begeleiding bedragen € 75,00 (inclusief BTW) per uitmeting.

Waarom heb ik een leveringsakte nodig?
 • Dit is wettelijk verplicht. Zonder notaris kun je geen eigenaar van een woning worden;
 • In de leveringsakte kun je de afspraken die je hebt gemaakt met verkoper duidelijk vastleggen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 
Wat staat er in de leveringakte?

In de akte van levering wordt onder meer vastgelegd:

 • Wie de verkoper is en wie de koper is;
 • Welke woning of perceel wordt overgedragen;
 • Wat de koopprijs is;
 • Op welk moment het risico van de woning van de verkoper naar de koper gaat;
 • Welke afspraken er eerder zijn gemaakt ten aanzien van de grond.
  Zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden of andere regelingen gemaakt?
 • Of er een energielabel aan de koper is gegeven.  
Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?
 • Zonder hypotheekakte zal de bank geen geld aan jou willen uitlenen. Alleen een notaris mag een hypotheekakte opmaken;
 • Met een hypotheekakte zorg je ervoor dat je duidelijk jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot de geldlening vastlegt. Zo voorkom je dat je voor onaangename verrassingen komt te staan;
 • Let op: de hypotheek moet bij een bankinstelling worden afgesloten.
Wat staat er in de hypotheekakte?
 • Op welke woning het hypotheekrecht wordt gevestigd;
 • De rechten die de bank heeft als jij bijvoorbeeld jouw verplichtingen tot betaling van rente of aflossing niet nakomt. De bank zal dan het recht hebben om jouw woning te verkopen. De verkoopopbrengst zal de bank dan gebruiken om (een deel van) jouw schuld af te lossen;
 • Jouw verplichtingen richting de bank, zoals bijvoorbeeld de verplichting om toestemming te vragen als jij jouw woning wilt verhuren;
 • Welk bedrag de bank maximaal uit de verkoopopbrengst van de woning kan opeisen.
 • Slechts € 796,- all-in
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren