Ga direct naar de inhoud.

Hypotheek

Wat is het?

De hypotheekakte is een akte waarmee de (financiële) verplichtingen tussen de koper en de bank worden vastgelegd. Indien je niet aan de afgesproken (financiële) verplichtingen voldoet kan de bank op grond van deze akte jouw woning verkopen.

Geef aan jouw makelaar en/of financieel adviseur of bank door dat jij wilt dat Raak Notarissen de hypotheekakte maakt. De gegevens van Raak Notarissen zijn als volgt: 

Raak Notarissen
Postbus 163
2290 AD Wateringen       

 

* In genoemd bedrag zijn €78,50 aan kadastrale inschrijvingskosten voor de hypotheekakte opgenomen en €23,00 aan kadastrale inzagekosten per kadastraal object.
KIK inschrijven is bij een hypotheekakte alleen mogelijk als je je hypotheek afsluit bij ING, Rabo, ABN AMRO, Florius, Moneyou, Aegon, SNS, Obvion of BLG.

Bij andere banken rekent het kadaster geen €78,50 maar €137,50 aan inschrijvingskosten voor de hypotheek akte, zodat het tarief €59,00 per akte hoger wordt. 

Ondanks het feit dat je je hypotheek afsluit bij bovengenoemde hypotheekverstrekkers, kan het in sommige gevallen echter toch voorkomen dat er alsnog €137,50 in rekening gebracht wordt, zodat het tarief €59,00 per akte hoger wordt.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jullie worden doorberekend. 

Zijn er nog bijkomende kosten bij mijn hypotheek?

Voor het maken en ondertekenen van jouw hypotheekakte, betaal je kadaster- en  notariskosten. Het totaal van deze kosten staan op deze site vermeld.

Voor het aangaan van een lening bij de bank, ben je bemiddelingskosten verschuldigd. Als je de lening aangaat voor een verbouwing of het oversluiten van een bestaande lening bij een andere bank, zal vaak ook een taxatierapport van de aangekochte woning nodig zijn. Houdt ook rekening met de kosten die de bank, tussenpersoon en de taxateur hiervoor in rekening kunnen brengen.

Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?
 • Zonder hypotheekakte zal de bank geen geld aan jou willen uitlenen. Alleen een notaris mag een hypotheekakte opmaken;
 • Met een hypotheekakte zorg je ervoor dat je duidelijk jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot de geldlening vastlegt. Zo voorkom je dat je voor onaangename verrassingen komt te staan;
 • Let op: de hypotheek moet bij een bankinstelling worden afgesloten.
Wat staat er in de hypotheekakte?
 • Op welke woning het hypotheekrecht wordt gevestigd;
 • De rechten die de bank heeft als jij bijvoorbeeld jouw verplichtingen tot betaling van rente of aflossing niet nakomt. De bank zal dan het recht hebben om jouw woning te verkopen. De verkoopopbrengst zal de bank dan gebruiken om (een deel van) jouw schuld af te lossen;
 • Jouw verplichtingen richting de bank, zoals bijvoorbeeld de verplichting om toestemming te vragen als jij jouw woning wilt verhuren;
 • Welk bedrag de bank maximaal uit de verkoopopbrengst van de woning kan opeisen.
Waarom heb ik een royementsakte nodig?

Een royementsakte is een akte die wordt opgesteld door de notaris. Deze akte zorgt ervoor dat de bestaande hypotheek bij het Kadaster wordt uitgeschreven. 

Een royementsakte heb je nodig op het moment dat:

 • Je een hypotheek oversluit;
 • Je jouw huis verkoopt.
Wat staat er in de royementsakte?

In de royementsakte, die de notaris ook opmaakt, staat onder meer:

 • Dat de bank heeft verklaard dat de schuld waarvoor de hypotheek was gevestigd, geheel is afgelost;
 • De bank (en jij) instemmen dat de oude hypotheekakte wordt doorgehaald bij het Kadaster en dus niet meer bestaat. 
Kan ik de hypotheek bij Raak Notarissen passeren als ik een nieuwbouwwoning koop?

Als het nieuwbouwproject, waarin jij een woning hebt gekocht, door de ontwikkelaar bij een andere notaris dan Raak Notarissen is ondergebracht, is het praktischer en efficiënter dat de hypotheek niet bij Raak Notarissen wordt getekend. Zodoende heb je maar met één notaris te maken en heb je geen extra kosten voor bijvoorbeeld een volmacht. 

 • Slechts € 583,- all-in
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren