Ga direct naar de inhoud.

Hypotheek

Wat is een hypotheekakte?

De hypotheekakte is een akte waarmee de (financiële) verplichtingen tussen de koper en de bank worden vastgelegd. Indien je niet aan de afgesproken (financiële) verplichtingen voldoet kan de bank op grond van deze akte jouw woning verkopen.

Geef aan jouw financieel adviseur of bank door dat jij wilt dat Raak Notarissen de hypotheekakte maakt. De gegevens van Raak Notarissen zijn als volgt: 

Raak Notarissen
Postbus 163
2290 AD Wateringen       

 

* Deze prijs is excl. €30,25 administratiekosten. De genoemde prijzen zijn incl. BTW. Voor het inschrijven van de akte kan het kadaster extra kosten in rekening brengen.

Ondanks het feit dat jouw bank de documenten op de juiste manier aanlevert, kan het in sommige gevallen toch voorkomen dat het kadaster alsnog € 144,50 in rekening brengt, zodat het tarief € 62,00 per akte hoger wordt.

Eventueel tussentijdse prijsverhogingen van derden, zijn niet in de tarieven opgenomen en zullen aan jou worden doorberekend.

Zijn er nog bijkomende kosten bij mijn hypotheek?

Voor het maken en ondertekenen van jouw hypotheekakte, betaal je kadaster- en  notariskosten. Het totaal van deze kosten staan op deze site vermeld. 

Voor het aangaan van een lening bij de bank, ben je mogelijk bemiddelingskosten verschuldigd. Als je de lening aangaat voor een verbouwing of het oversluiten van een bestaande lening bij een andere bank, zal vaak ook een taxatierapport van de aangekochte woning nodig zijn. Houd ook rekening met de kosten die de bank, tussenpersoon en de taxateur hiervoor in rekening kunnen brengen.

Waarom heb ik een hypotheekakte nodig?
  • Zonder hypotheekakte zal de bank geen geld aan jou willen uitlenen. Alleen een notaris mag een hypotheekakte opmaken;
  • Met een hypotheekakte zorg je ervoor dat je duidelijk jouw rechten en verplichtingen met betrekking tot de geldlening vastlegt. Zo voorkom je dat je voor onaangename verrassingen komt te staan;
  • Let op: de hypotheek moet bij een bankinstelling worden afgesloten.
Wat staat er in de hypotheekakte?
  • Op welke woning het hypotheekrecht wordt gevestigd;
  • De rechten die de bank heeft als jij bijvoorbeeld jouw verplichtingen tot betaling van rente of aflossing niet nakomt. De bank zal dan het recht hebben om jouw woning te verkopen. De verkoopopbrengst zal de bank dan gebruiken om (een deel van) jouw schuld af te lossen;
  • Jouw verplichtingen richting de bank, zoals bijvoorbeeld de verplichting om toestemming te vragen als jij jouw woning wilt verhuren;
  • Welk bedrag de bank maximaal uit de verkoopopbrengst van de woning kan opeisen.
Kan ik de hypotheek bij Raak Notarissen passeren als ik een nieuwbouwwoning koop?

Als het nieuwbouwproject, waarin jij een woning hebt gekocht, door de ontwikkelaar bij een andere notaris dan Raak Notarissen is ondergebracht, is het praktischer en efficiënter dat de hypotheek niet bij Raak Notarissen wordt getekend. Zodoende heb je maar met één notaris te maken en heb je geen extra kosten voor bijvoorbeeld een volmacht. 

  • Slechts € 585,-* all-in
  • Eenvoudig geregeld
  • Gratis parkeren
Beoordeling door klanten: 8.2/10
176 beoordelingen