Ga direct naar de inhoud.

Levering

Wat is het?

De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van een woning, van verkoper naar koper overgaat. Deze akte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. Deze akte moet worden ingeschreven bij het Kadaster. Hier zorgt de notaris voor.

Geef aan jouw makelaar door dat jij wilt dat Raak Notarissen de leveringsakte maakt. De gegevens van Raak Notarissen zijn als volgt: 

Raak Notarissen
Postbus 163
2290 AD Wateringen       

Als je de koopovereenkomst zonder makelaar samen met de verkoper opstelt, kun je natuurlijk zelf onze gegevens direct in de koopovereenkomst opnemen.

 

* In genoemd bedrag zijn €77,-aan kadastrale inschrijvingskosten voor de leveringsakte opgenomen. Indien verkoper per volmacht tekent, rekent het kadaster ook €126,- aan inschrijvingskosten voor de leveringsakte. Ondanks het feit dat u uw hypotheek afsluit bij bovengenoemde hypotheekverstrekkers, kan het in sommige gevallen echter toch voorkomen dat er alsnog € 126,- in rekening gebracht wordt.

Zijn er nog bijkomende kosten bij mijn levering?

Voor het maken en ondertekenen van jouw akte van levering, betaal je kadaster- en  notariskosten. Het totaal van deze kosten zie je hierboven staan. Verder ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de aankoop van een woning is de belasting in de regel 2% van de koopprijs. Als je geen woning maar een ander object koopt, is de overdrachtsbelasting 6%.

Bij de overdracht van een bestaande woning (dus geen nieuwbouw) worden de kadasterkosten, de notariskosten en de overdrachtbelasting meestal door de koper betaald.

Als je een gedeelte van een kadastraal perceel geleverd krijgt, zullen de nieuwe kadastrale grenzen bepaald moeten gaan worden. Hiervoor brengt het kadaster kosten in rekening. Vanuit Raak Notarissen zullen we deze vaststelling (uitmeting) moeten begeleiden. De door het kadaster voor de uitmeting in rekening gebrachte kosten worden zonder opslag doorberekend. De notariskosten voor de begeleiding bedragen € 75,00 (inclusief BTW) per uitmeting.

Waarom heb ik een leveringsakte nodig?
 • Dit is wettelijk verplicht. Zonder notaris kun je geen eigenaar van een woning worden;
 • In de leveringsakte kun je de afspraken die je hebt gemaakt met verkoper duidelijk vastleggen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 
Wat staat er in de leveringakte?

In de akte van levering wordt onder meer vastgelegd:

 • Wie de verkoper is en wie de koper is;
 • Welke woning of perceel wordt overgedragen;
 • Wat de koopprijs is;
 • Op welk moment het risico van de woning van de verkoper naar de koper gaat;
 • Welke afspraken er eerder zijn gemaakt ten aanzien van de grond.
  Zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden of andere regelingen gemaakt?
 • Of er een energielabel aan de koper is gegeven.  
 • Slechts € 483,- all-in
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren