Ga direct naar de inhoud.

Levering

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom van een woning, van verkoper naar koper overgaat. Deze akte moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. Deze akte wordt ingeschreven bij het Kadaster. Hier zorgt de notaris voor.

Geef aan jouw makelaar door dat jij wilt dat Raak Notarissen de leveringsakte maakt. Het e-mailadres van Raak Notarissen is: info@raaknotarissen.nl

Als je de koopovereenkomst zonder makelaar samen met de verkoper opstelt, kun je natuurlijk zelf onze gegevens direct in de koopovereenkomst opnemen.

 * Deze prijs is inclusief BTW. 

Uit welke bedragen is de all-in prijs van €605,- opgebouwd?

Onderstaand een overzicht voor het opmaken en passeren van een akte van levering van een woning, uitgaande van de gebruikelijke werkzaamheden. Er zal geen hypotheekrecht worden gevestigd.

Notariële werkzaamheden   
Honorarium akte van levering*  €307,00
    
    
Kadasterkosten   
Recherchekosten terzake van de levering uitgaande van één kadastraal perceel* €56,00 
Kosten inschrijving akte van levering, uitgaande van KIK €82,50 
   €138,50
    
Kosten bij derden   
Tarief kwaliteitsfonds KNB* €8,22 
dossierkosten (waar onder begrepen wettelijke inzages, zijnde BRP, CIR, CCR en VIS)* €60,00 
   €68,22
    
Omzetbelasting   
Verschuldigde omzetbelasting (21%) over€431,22 €90,55
    
Totaal  €604,27
Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de verkoper?
Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: vanaf + €275,00
 • Onze werkzaamheden inzake een tolk: + €121,00
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: + €151,25
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van verkoper verzetten: + €302,50
 • Gebruikmaken van een onderhandse volmacht: + €121,-
 • Verwerken van een overlijden met aanwezige verklaring van erfrecht: + €151,25
 • Polis afkopen: + €181,50
 • Geheel royement: + €223,85
 • Gedeeltelijk royement: + €254,10
 • Royement beslag doorhalen van een woning: + €332,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + €181,50
 • Honorarium doorverkoop woning binnen zes maanden: + €181,50
 • Vergoeding kosten betalingsverkeer: + €30,25
 • Kosten wettelijke inzages (BRP, CIR, CCR, VIS): + 48,40 
 • Kosten titelonderzoek: + 42,35
 • Indien de gelden bij de notaris in depot dienen te blijven, bedragen de kosten voor de depotovereenkomst: +€544,50
Wat zijn de mogelijk extra kosten voor de koper?
Onderstaande prijzen zijn incl. BTW. 
 
 • Werkzaamheden vrijstelling overdrachtsbelasting starters: + €121,00 
 • Werkzaamheden verlaagd tarief overdrachtsbelasting (2%): + €121,00 
 • Levert u de koopovereenkomst niet binnen vier weken voor de juridische overdracht aan? + €250,00
 • Inschakelen van een tolk indien verkoper de Nederlandse taal niet spreekt: vanaf + €275,00
 • Onze werkzaamheden inzake een tolk: + €121,00
 • Hypotheekstukken niet op tijd (minimaal vijf werkdagen voor de passeerdatum) ontvangen: +€151,25
 • De afgesproken datum van ondertekening op verzoek van koper verzetten: + €302,50
 • Inschrijven van de koopovereenkomst bij het kadaster: + €225,45
 • Vestigen van een overbruggingshypotheek, per object: + €181,50
 • Toestemming aanvragen bij de huidige hypotheekhouder bij een overbruggingshypotheek: + €50,00
 • Opmaken van een notariële volmacht: + €450,00
 • Het verkochte is een erfpachtsrecht: + €121,00
 • Het verkochte is een appartementsrecht:€121,00
 • Wettelijk onderzoek herkomst eigen middelen: +€90,75
 • Aflossing doorlopend krediet / persoonlijke lening: + €181,50
 • Indien de gelden bij de notaris in depot dienen te blijven, bedragen de kosten voor de depotovereenkomst: +€544,50
Zijn er nog bijkomende kosten bij mijn levering?

Voor het maken en ondertekenen van jouw akte van levering, betaal je kadaster- en  notariskosten. Het totaal van deze kosten zie je hierboven staan.

Verder ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de aankoop van een woning is de belasting in de regel 2% van de koopprijs. Als je geen woning maar een ander object koopt, is de overdrachtsbelasting 8%.

Bij de overdracht van een bestaande woning (dus geen nieuwbouw) worden de kadasterkosten, de notariskosten en de overdrachtbelasting meestal door de koper betaald.

Waarom heb ik een leveringsakte nodig?
 • Dit is wettelijk verplicht. Zonder notaris kun je geen eigenaar van een woning worden;
 • In de leveringsakte kun je de afspraken die je hebt gemaakt met verkoper duidelijk vastleggen, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 
Wat staat er in de leveringsakte?

In de akte van levering wordt onder meer vastgelegd:

 • Wie de verkoper is en wie de koper is;
 • Welke woning of perceel wordt overgedragen;
 • Wat de koopprijs is;
 • Op welk moment het risico van de woning van de verkoper naar de koper gaat;
 • Welke afspraken er eerder zijn gemaakt ten aanzien van de grond.
  Zijn er bijvoorbeeld erfdienstbaarheden gevestigd of andere regelingen gemaakt?
 • Of er een energielabel aan de koper is gegeven.  
 • Slechts € 605,-* all-in
 • Eenvoudig geregeld
 • Gratis parkeren
Beoordeling door klanten: 8.3/10
192 beoordelingen